Etusivu » Ajankohtaista » Hankkeet

Hankkeet

Rikosseuraamuslaitoksen käynnissä olevat hankkeet ovat luetteloituna oheisessa tiedostossa. Lisätietoja hankkeesta voi kysyä hankkeen yhteyshenkilöltä. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)om.fi.

Alla on esitelty muutamia Rikosseuraamuslaitoksen isoimmista hankkeista.

Hankeluettelo 18.2.2016 (pdf, 0.02 Mt)

AUNE – asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelma

Rikosseuraamuslaitos osallistuu hallituksen asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaan (AUNE-hanke) vuosina 2016–2019.

Risen osalta hankkeella on tavoitteena tukea vankilasta vapautuvien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien

  • asunnonsaantia,
  • asumisvalmennusta ja
  • elämänhallintaa
  • sekä vähentää vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden asunnottomuutta.

Asunto ensin -periaatteen mukaisesti AUNE-hankkeen tavoitteena on pyrkiä, siihen että rikosseuraamusasiakkaiden asuminen on turvattu asiakkaan eri elämäntilanteissa. Vankiloista vapautuneista noin 30–35 prosenttia vapautui asunnottomina. Yhdyskuntaseuraamuksia suorittavista asunnottomia on noin 10–15 prosenttia. Asunnottomuus koskettaa noin 2000 rikosseuraamusasiakasta. Erityisessä riskiryhmässä ovat nuoret ja lyhyttä tuomiota suorittavat, joiden tilanteeseen ei ehditä puuttua vankilatuomion aikana.

Tutkimusten mukaan syyllistyminen uusiin rikoksiin on yleisempää heti vapautumisen jälkeen erityisesti asunnottomana vapautuneiden kohdalla. Asumisen tuki ei juuri koskaan ole pelkkää asumisen opettelua vaan myös laajemmin arjen taitojen ja elämän opettelua.

Linkkejä:

Lisätietoja: Erikoissuunnittelija, Aune-hankepäällikkö Heidi Lind p. 050 4393 749

Lähityöhanke

Rikosseuraamuslaitoksessa on käynnissä lähityöhanke, jolla pyritään lisäämään vuorovaikutusta vankien ja henkilökunnan välillä sekä yhteistyötä eri ammattiryhmien kesken. Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä sellin ulkopuolista aikaa erityisesti niiden vankien osalta, jotka elävät kaikkein suljetuimmissa oloissa. Tavoitteena on myös tehdä kentän työ entistä näkyvämmäksi.

Lähityöhanke on asetettu ajalle 1.1.2016–31.12.2017. Projektin tavoitteena on:

    • Lisätä vankien toimintoihin osallistumista ja sellin ulkopuolista aikaa suljetuissa vankiloissa varsinkin niiden vankien osalta, joilla on siihen kaikkein heikoimmat mahdollisuudet tällä hetkellä.
    • Lisätä ja kehittää henkilökunnan välistä, sekä henkilökunnan ja vankien välistä vuorovaikutusta kaikissa vankiloissa. Kehittää ja pilotoida strategisen tavoitteen mukaista jokaiselle rangaistusta suorittavalle nimettävän lähityöntekijän mallin toteutumista.
    • Kehittää tietojärjestelmien mittareita tarkemmin toimintaa kuvaavaksi.

Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Kati Seitti, p. 029 56 88426

Roti – toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke

Rikosseuraamuslaitoksessa käynnistettiin vuonna 2011 toiminnan kehittämis- ja tietojärjestelmähanke, joka alkuun kulki nimellä asiakastietojärjestelmähanke (ATJ). Hanketoimiston aloitettua vuonna 2013, hankkeen nimeksi muuttui Roti. Sana roti on puhekieltä, joka on muutettu ruotsinkielen sanasta råd, jolla tarkoitetaan järjestystä. "Pitää olla joku roti.".

Roti-hankkeella luodaan Rikosseuraamuslaitokselle yksi yhteinen tietojärjestelmä, joka yhdistää nykyisen vankitietokannan ja yhdyskuntaseuraamusten Tyyne-tietojärjestelmän. Lopputuloksena rikosseuraamusalan asiakkuuksia ja työtä hallitaan keskitetyllä, mahdollisimman pitkälle automatisoidulla tietojärjestelmällä, jolla on merkittävä toimintaa ohjaava rooli. Roti-hankkeella mahdollistetaan eri viranomaisten välinen yhteistyö ja nopea tiedonvaihto.

Roti-hanke on paitsi tietojärjestelmähanke, myös toiminnan kehittämishanke. Sen tarkoitus on myös kehittää toimintaa Rikosseuraamuslaitoksessa. Kehitystyön tuloksena odotetaan vapautuvan noin 70 henkilötyövuotta lähityöhön. Hanke vie päätökseen vankeuslain 2005 muutoksen, RISE 2010 organisaatiouudistuksen ja uusitun strategian.

Lisätietoja: Hankejohtaja Mikko Levämäki, p. 029 56 88414

Vankien sähköisen asioinnin hanke

Rikosseuraamuslaitoksessa on meneillään vankien sähköisen asioinnin hanke, jonka avulla kehitetään vankien ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden mahdollisuutta käyttää tietotekniikkaa omien asioiden hoitamiseen ja yhteydenpitoon muun muassa läheisten kanssa.

Vankeuslain uudistus vuonna 2015 mahdollisti sähköisen asioinnin myös vangeille. Vankeuslain ja tutkintavankeuslain mukaan vangin on mahdollista käyttää internetiä, sähköpostia ja videoyhteyttä. Perinteisesti yhteydenpito vankilan ulkopuolelle on tapahtunut kirjeitse, puhelimitse tai tapaamalla.

Suljetuissa vankiloissa on ollut käytössä yhteinen vankisähköposti loppuvuodesta 2015. Tietotekniikan laajempaa käyttöä on pilotoitu Rikosseuraamuslaitoksen eri yksiköissä vuoden 2016 lopusta alkaen, jolloin vangit saivat mahdollisuuden käyttää kannettavia tietokoneita. Tietokoneyhteys on mahdollistanut muun muassa Skype-puhelut, Moodle-oppimisympäristön ja internetin käytön.

Vankien sähköinen asiointijärjestelmä on tarkoitus järjestää erillisverkon kautta. Niin sanotussa prison cloud -ratkaisussa tietoturva on osa verkkoa, joten päätelaitteella tai sen ominaisuuksilla ei ole suurta vaikutusta valvonnan järjestämisessä. Erillinen verkko mahdollistaa ajantasaisen seurannan ja tarvittaessa myös paikannuksen.

Sähköisen asioinnin pilottikokeilu päättyi keväällä 2017. Pilottikokeilun perusteella Rise rakentaa rikosseuraamusasiakkaiden ja vankiloiden tarpeita vastaavan sähköisen asiointijärjestelmän.

Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Riku Pammo, p. 029 56 88495

 
Julkaistu 29.3.2017