Rikosseuraamuslaitos

Etusivu » Ajankohtaista » Julkaisut » Risen julkaisusarja

Risen julkaisusarja

2016

1/2016 Päihdehoitoon hakeutuneiden rikollisuus
Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus vankeusrangaistukseen tuomituista päihdehoidon asiakkaista
Pitkänen Tuuli, Kaskela Teemu, Tyni Sasu, Tourunen Jouni

2015

2/2015 Yhtenäinen organisaatio – yhtenäinen laatu?
Tutkimus vankeuden ja yhdyskuntaseuraamusten laatutekijöistä Rikosseuraamuslaitoksessa
Henrik Linderborg, Peter Blomster, Marja-Liisa Muiluvuori, Sasu Tyni, Tuomas Laurila

1/2015 Vankeinhoidon vaikuttavuus. Onko kuntoutukselle tilastollisia perusteita?
Sasu Tyni, Akateeminen väitöskirja


2014

2/2014 Muutokseen motivointi ja väkivaltaisuuden muutos
Arviointitutkimus Move! -ohjelman vaikuttavuudesta
Sanna Väyrynen, Suvi Ronkainen, Marianne Silen, Anne Keränen, Sasu Tyni

1/2014 Sosiaalityö ja sosiaalinen tuki rikosseuraamusalalla
Henrik Linderborg, Mari Suonio, Tytti Lassila (toim.)

2012

1/2012: Laatuaikaa vankilassa? Tutkimus vankilaelämän laatuun vaikuttavista tekijöistä
Henrik Linderborg, Peter Blomster, Sasu Tyni, Marja-Liisa Muiluvuori

2010

4/2010: Vankien poistumislupakäytännöt ja niiden yhteneväisyys
Anssi Keinänen, Matti Tolvanen, Maija Helminen, Mia Kilpeläinen

3/2010: Naisten ja miesten hyvinvointi ja tasa-arvo rikosseuraamusalalla
Hanna-Leena Autio, Minna Leinonen, Risto Nikkanen, Katri Otonkorpi-Lehtoranta, Sannu Syrjä, Katja Uosukainen

2/2010: Ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta Toimijat, prosessit ja sisällöt
Timo Harrikari

1/2010: Rikosseuraamusasiakkaiden terveys, työkyky ja hoidontarve
Matti Joukamaa ja työryhmä

Yhteispohjoismainen tutkimus

Paluu - Pohjoismainen tutkimus rikosseuraamusasiakkaiden uusintarikollisuudesta (pdf, 0.99 Mt)

Rikosseuraamusviraston julkaisuja 2009

2/2009: Lyhytaikaisvanki
Janne Kivivuori & Henrik Linderborg

1/2009: Vapaus - suuri vankila Yhdyskuntapalvelu kansalaisyhteiskuntaan sijoittuvana rangaistuksena
Lasse Rautniemi, Julkaisu ilmestyy vain nettiversiona

Rikosseuraamusviraston julkaisuja 2008

5/2008: Suomalaisten vankiloiden turvallisuus
Mika Junninen

4/2008: Osalliseksi omaan elämään - Work out -ohjelma nuoren vangin tukena
Riitta Granfelt

3/2008: Naiset näkyviksi
Työryhmän mietintö

2/2008: Väkivaltarikollisten persoonallisuuspiirteiden ja attribuutioiden yhteydet rikosten uusimiseen
Taija Stoat & Helinä Häkkänen

1/2008: Vankila lapsuudessa - lapset vankilassa. Tutkimus lapsista, joiden elämää äidin vankeus värittää
Rosi Enroos

Rikosseuraamusviraston julkaisuja 2007

3/2007 Vangit koulutuksessa. Selvitys vankien koulutukseen osallistumisesta, oppimisvalmiuksista ja –strategioista sekä opetuksen laadusta .
Leena Koski, Kaija Miettinen, Opetushallitus


2/2007 "Oppisin elämään riippuvuuteni kanssa". Tutkimus naisvankien päihdekuntoutuksesta Vanajan vankilassa .
Riitta Granfelt


1/2007 Asiakas-työntekijäsuhteen dialoginen arviointi kriminaalihuollossa .
Minna-Kaisa Järvinen

Rikosseuraamusviraston julkaisuja 2005

3/2005 Selvinpäin olosta tulee hyvä fiilis. Päihdeongelmaisten vankien voimaantuminen .
Vuokko Karsikas

2 /2005 Tuhopolttajien, raiskaajien ja lähestymiskieltoon määrättyjen henkilöiden uusintarikollisuus .
Taina Stoat, Taina Laajasalo ja Helinä Häkkinen

1/2005 Vankien väliset valtasuhteet ja väkivallan pelko suljetussa vankilassa.
Minna Ruckenstein ja Annika Teppo


Rikosseuraamusviraston julkaisuja 2004

4/2004 Yhteistyössä rikoksettomaan elämään -hanke. Lainrikkojuus eri sektoreiden toiminnassa – Arvioiva kartoitus Hämeenlinnassa, Lahdessa ja Tampereella


3/2004 Polkujen rakentamista pääteiden välille. Kriminaalihuollon päihdetyön kehittämishankkeen arviointitutkimus .
Mikko Reijonen

2/2004 Kohti kognitiivistä yhteisöhoitoa? Helsingin vankilan päihteettömän osaston arviointi- ja kehittämistutkimus.
Jouni Tourunen ja Jussi Perälä


1/2004 Vankilasta vuosina 1993 – 2001 vapautuneet ja vankilaan uudestaan palanneet .
Kimmo Hypén


Rikosseuraamusviraston julkaisuja 2003


1/2003 Perhe muurin toisella puolella .
Työryhmän mietintö

Rikosseuraamusviraston julkaisuja 2002

1/2002 "Kykyä tykyyn linnassa", Vankeinhoitolaitoksen valvontahenkilöstön työkykyä ylläpitävän toiminnan kehittämishanke .
Kimmo Saarinen, Sirpa Lusa, Maarit Vartia, Virpi von Gruenewaldt


2/2002 Lainrikkojien projektit 1996-2002. Projektiselvitys yhteistyössä rikoksettomaan elämään hankkeelle .
Sampo Järvelä, Juha Kääriäinen, Heli Valokivi


3/2002 Normaalisuusperiaate Suomen vankeinhoidossa .
Anne Hartoneva

Rikosseuraamusviraston julkaisuja 2001

1/2001 Toimintapolitiikat väkivallan ja sen uhan vähentämiseksi .
Työryhmän raportti

Aikaisempia julkaisuja voi tiedustella Rikosseuraamuslaitoksen viestinnältä, viestinta.rise(at)om.fi.

 
Julkaistu 4.5.2016