Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten är en myndighet som verkställar fängelsestraff och samhällspåföljder och som arbetar på justitieministeriets förvaltningsområde.

Brottspåföljdsmyndigheten har som syfte att bidra till att förebygga återfallsbrottslighet och öka tryggheten i samhället. Läs mera...

Nyheter

Aktuella statistiska data

Koko-teatern uppförde pjäsen Sju brorsor från Sibbo (eller Kivis Sju bröder innanför muren) som en samproduktion med Taittuu rf. och Helsingfors fängelse.

Ansökan om finansiering ska lämnas in före den 30 december 2014 till Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhets registratorskontor.

Meddelanden
2.6.2015

Filosofie magister Pilvi Isotalus har utnämnts till informationschef vid Brottspåföljdsmyndigheten från den 20 juli 2015.

13.5.2015

Inbjudan till representanter för media 13.5.2015

12.5.2015

På grund av förfrågningar meddelar generaldirektör Esa Vesterbacka att Brottpåföljdsmyndigheten kommer att ansöka om besvärsrätt hos högsta domstolen inom tidsfristen med anledning av Helsingfors hovrätts beslut från 24.4.2015 om frigivning av en livstidsfånge.