Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten är en myndighet som verkställar fängelsestraff och samhällspåföljder och som arbetar på justitieministeriets förvaltningsområde.

Brottspåföljdsmyndigheten har som syfte att bidra till att förebygga återfallsbrottslighet och öka tryggheten i samhället. Läs mera...

Nyheter
29.8.2014

Generaldirektör Esa Vesterbacka vill korrigera de uppfattningar om frigivning av fångar av sparsamhetsskäl och tillämpning av skamstraff som figurerat i offentligheten.

15.7.2014

Justitieminister Anna-Maja Henriksson beviljade 9.7.2014 fångvårdens förtjänstkors till tre personer som utmärkt sig inom fångvårdsarbetet.

10.7.2014

Inom skönlitteraturen och historieforskningen har knivjunkarna och häjyt, "de elaka", som skapade oro Södra Österbotten under 1800-talet, tillskrivits alltför stor betydelse. Häjyt var i huvudsak vanliga brottslingar och brotten begicks ofta i berusat tillstånd eller vredesmod utan några större samhälleliga mål. Precis som idag räckte det ofta till med att ett obetyd-ligt gräl utbröt i ett dryckeslag för att någon skulle mista livet.