Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten är en myndighet som verkställar fängelsestraff och samhällspåföljder och som arbetar på justitieministeriets förvaltningsområde.

Brottspåföljdsmyndigheten har som syfte att bidra till att förebygga återfallsbrottslighet och öka tryggheten i samhället. Läs mera...

Nyheter

Koko-teatern uppförde pjäsen Sju brorsor från Sibbo (eller Kivis Sju bröder innanför muren) som en samproduktion med Taittuu rf. och Helsingfors fängelse.

Ansökan om finansiering ska lämnas in före den 30 december 2014 till Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhets registratorskontor.

Taklagsfest firades 10.11.2014 på byggplatsen för totalrenoveringen av den gamla fängelsebyggnaden i S:t Michel.

Meddelanden
12.11.2014

Brottspåföljdsmyndigheten har genom ett beslut som jag fattade i december 2013 överfört direktör Tuomo Kärjenmäkis tjänst vid Tavastehus fängelse till Brottspåföljdsmyndighetens riksomfattande verkställighetsenhet i Åbo från och med den 1 januari 2014 och ändrat tjänstebeteckningen till en tjänst som specialsakkunnig.

31.10.2014

Brottspåföljdsmyndigheten (Rise) har tillställt justitieministeriet ett uppdaterat förslag till lokalvision enligt de yttre ramar som fastställts för verksamhetsanslagen för perioden 2015-2018.

1.10.2014

Vasa byrå för samhällspåföljder och dess kontor i Seinäjoki firar gemensamt 60-årsjubileum på kulturcentrumet Vanha Paukku i Seinäjoki onsdagen den 1 oktober 2014 kl. 12:00. Festtal hålls av övedirektören för Rättspolitiska forskningsinstitutet Tapio Lappi-Seppälä och överdirektören för Brottspåföljdsmyndigheten Tuula Asikainen.