Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten är en myndighet som verkställar fängelsestraff och samhällspåföljder och som arbetar på justitieministeriets förvaltningsområde.

Brottspåföljdsmyndigheten har som syfte att bidra till att förebygga återfallsbrottslighet och öka tryggheten i samhället. Läs mera...

Nyheter
31.10.2014

Brottspåföljdsmyndigheten (Rise) har tillställt justitieministeriet ett uppdaterat förslag till lokalvision enligt de yttre ramar som fastställts för verksamhetsanslagen för perioden 2015-2018.

1.10.2014

Vasa byrå för samhällspåföljder och dess kontor i Seinäjoki firar gemensamt 60-årsjubileum på kulturcentrumet Vanha Paukku i Seinäjoki onsdagen den 1 oktober 2014 kl. 12:00. Festtal hålls av övedirektören för Rättspolitiska forskningsinstitutet Tapio Lappi-Seppälä och överdirektören för Brottspåföljdsmyndigheten Tuula Asikainen.

22.9.2014

I år har det gått hundra år sedan Sukeva fängelse inrättades i Sonkajärvi kommun. För 25 år sedan publicerades en fängelsehistorik skriven av PK Jari Aro för 75-årsdagen. Fängelsehistoriken kompletteras nu av en ny historik skriven av FM, PM Jaakko Kangas som ska offentliggöras på hundraårsfesten den 23 september.