Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten är en myndighet som verkställar fängelsestraff och samhällspåföljder och som arbetar på justitieministeriets förvaltningsområde.

Brottspåföljdsmyndigheten har som syfte att bidra till att förebygga återfallsbrottslighet och öka tryggheten i samhället. Läs mera...

Nyheter

Brottspåföljdsmyndigheten anser att misshandeln av en polisman i Helsingfors fängelse i går är en synnerligen allvarlig och exceptionell incident. Något motsvarande har aldrig tidigare ägt rum i ett fängelse.

Esbo- och Vandakontoren vid Nylands byrå för samhällspåföljder ska sammanslås och de nya lokaliteterna ska placeras vid det nuvarande Vandakontoret. Flyttningen äger rum den 16 - 17 december 2015.

Ansökan om finansiering ska lämnas in före den 11 january 2016 till Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhets registratorskontor.

Meddelanden
31.12.2015

Brottspåföljdsmyndigheten och Institutet för hälsa och välfärd meddelar 31.12.2015

17.12.2015

De intagna kan nu ta emot mejl på slutna anstalter. Hittills har kontakter med fångar varit möjliga bara per brev och telefon och genom besök.

1.12.2015

Kvaliteten på fängelsestraff och samhällspåföljder är åtminstone nöjaktig enligt de intagna, samhällspåföljdsklienterna och brottspåföljdspersonalen. Men kvaliteten är i många avseenden olika när det gäller fängelsestraff och samhällspåföljder. Det framgår av undersökningen "Enhetlig organisation – enhetlig kvalitet?" som publicerats av Brottspåföljdsmyndigheten.