Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten är en myndighet som verkställar fängelsestraff och samhällspåföljder och som arbetar på justitieministeriets förvaltningsområde.

Brottspåföljdsmyndigheten har som syfte att bidra till att förebygga återfallsbrottslighet och öka tryggheten i samhället. Läs mera...

Nyheter

Aktuella statistiska data

Koko-teatern uppförde pjäsen Sju brorsor från Sibbo (eller Kivis Sju bröder innanför muren) som en samproduktion med Taittuu rf. och Helsingfors fängelse.

Ansökan om finansiering ska lämnas in före den 30 december 2014 till Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhets registratorskontor.

Meddelanden
26.10.2015

”Brottspåföljdsmyndigheten anser att justitieministeriets beslut är riktigt. Det skapar förutsättningar för att vår verksamhet ska bevaras och utvecklas vidare. Också för de anställda är det viktigt att den långa perioden av osäkerhet upphör”, säger Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör Esa Vesterbacka.

7.10.2015

Brottspåföljdsmyndighetens nya säkerhetsriktlinjer poängterar betydelsen av personlig interaktion, professionalitet, klientkontakter och gränsöverskridande förvaltningssamarbete i all anstaltsverksamhet. Riktlinjerna fokuserar på säkerhetens betydelse med tanke på samhälle, personal och brottspåföljdsklienter.

2.6.2015

Filosofie magister Pilvi Isotalus har utnämnts till informationschef vid Brottspåföljdsmyndigheten från den 20 juli 2015.