Brottspåföljdsmyndigheten

Nyheter

Tavastlands byrå för samhällspåföljder inledde verksamheten den 1 mars 2016. Kontoren i Lahtis och Tavastehus lyder under Tavastlands byrå. Bakom förändringen ligger ett syfte att övergå till större administrativa enheter.

Brottspåföljdsmyndigheten anser att misshandeln av en polisman i Helsingfors fängelse i går är en synnerligen allvarlig och exceptionell incident. Något motsvarande har aldrig tidigare ägt rum i ett fängelse.