Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten är en myndighet som verkställar fängelsestraff och samhällspåföljder och som arbetar på justitieministeriets förvaltningsområde.

Brottspåföljdsmyndigheten har som syfte att bidra till att förebygga återfallsbrottslighet och öka tryggheten i samhället. Läs mera...

Nyheter

Koko-teatern uppförde pjäsen Sju brorsor från Sibbo (eller Kivis Sju bröder innanför muren) som en samproduktion med Taittuu rf. och Helsingfors fängelse.

Ansökan om finansiering ska lämnas in före den 30 december 2014 till Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhets registratorskontor.

Taklagsfest firades 10.11.2014 på byggplatsen för totalrenoveringen av den gamla fängelsebyggnaden i S:t Michel.

Meddelanden
26.3.2015

Kriminaliteten, antalet brottspåföljdsklienter, och återfallen i brott efter straffet har minskat enligt Brottspåföljdsmyndighetens verksamhetsberättelse för 2014 som nyligen publicerats.

8.1.2015

Projektet Skräcken för friheten som startades på hösten av Nationalteaterns turnerande scen och Kiasma-teatern undersöker varför längtan efter frihet förvandlas till fasa för friheten. Projektet ska resultera i en dokumentär teaterföreställning som har premiär på Kiasma-teatern på hösten 2015.

12.11.2014

Brottspåföljdsmyndigheten har genom ett beslut som jag fattade i december 2013 överfört direktör Tuomo Kärjenmäkis tjänst vid Tavastehus fängelse till Brottspåföljdsmyndighetens riksomfattande verkställighetsenhet i Åbo från och med den 1 januari 2014 och ändrat tjänstebeteckningen till en tjänst som specialsakkunnig.