Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten är en myndighet som verkställar fängelsestraff och samhällspåföljder och som arbetar på justitieministeriets förvaltningsområde.

Brottspåföljdsmyndigheten har som syfte att bidra till att förebygga återfallsbrottslighet och öka tryggheten i samhället. Läs mera...

Nyheter
13.2.2014

En ny bok om "Socialt arbete och socialt stöd i brottspåföljdssektorn" utkommer i Brottspåföljdsmyndighetens publikationsserie och innebär ett viktigt bidrag till den kriminalpolitiska debatten om den sociala räckvidden av brottspåföljdssektorn och branschens framtid. Boken är den första omfattande översikten över den finländska brottspåföljdsbranschens mångfacetterade sociala fält.

30.1.2014

En musikbetonad föreställning som grundar sig på texter av sex långtidsfångar har utarbetats av en fångverkstad i över ett års tid. Föreställningen har producerats av dramaturgen Seppo Parkkinen och regissören Kaisa Korhonen tillsammans med en arbetsgrupp och har premiär i Kervo fängelse den 1 mars.

30.12.2013

Lagen om övervakad frihet på prov (629/2013) träder i kraft den 1 januari 2014. Statsrådets förordning om övervakad frihet på prov träder också i kraft vid samma tidpunkt.