Hankkeet

Näillä sivuilla on esitelty Rikosseuraamuslaitoksen keskeisimpiä käynnissä olevia hankkeita ja projekteja.

Projektisalkkuun on listattu kaikki Rikosseuraamuslaitoksen käynnissä olevat keskeiset hankkeet ja projektit sekä niiden suunniteltu aikataulua.

Projektisalkku 1.3.2019 (pdf, 0.02 Mt)

Älykäs vankila -hanke

Älykäs vankila -hanke toteuttaa älyvankila-tyyppisen ratkaisun Hämeenlinnan uuteen naisvankilaan, joka valmistuu vuonna 2020. Vankilan jokaiseen selliin tulee oma sellipääte, jolta vanki voi asioida sähköisesti ja käyttää digitaalisia palveluja. Sellipäätteeltä pääsee omaan vankiverkkoon ja rajoitetusti ulkoiseen verkkoon.

Vankien sähköisen asioinnin ja digitaalisten palvelujen käyttö edesauttaa sijoittumista yhteiskuntaan ja mahdollistaa entistä laajemmat ja itseohjautuvammat mahdollisuudet kuntoutumiseen vankeusaikana vähentäen rikoksen uusimisriskiä. Sähköinen asiointi mahdollistaa esimerkiksi kurssien suorittamisen, työnhaun ja yhteydenpidon sosiaaliviranomaisiin sähköisesti.

Uudesta naisvankilasta on tarkoitus tulla aidosti sähköinen rikoksettoman elämän oppimisympäristö, joka toimii kokeiluympäristönä Risen tulevien vuosien kehityslinjauksille ja innovaatioille koskien vankeusajan toiminnan ja kuntoutumisen digitalisaatiota. Tavoitteena on, että kaikki Risen yksiköt voisivat tulevaisuudessa digitalisoitua ja omaksua älyvankila-tyyppisiä ratkaisuja.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Pia Puolakka, p. 029 56 88496

Roti – toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke

Rikosseuraamuslaitoksessa käynnistettiin vuonna 2011 toiminnan kehittämis- ja tietojärjestelmähanke, joka alkuun kulki nimellä asiakastietojärjestelmähanke (ATJ). Varsinainen tietojärjestelmähanke alkoi vuonna 2013, minkä yhteydessä perustettiin hanketoimisto. Hankkeen nimeksi tuli Roti. Sana roti on puhekieltä, joka on muutettu ruotsin kielen sanasta råd, jolla tarkoitetaan järjestystä. "Pitää olla joku roti."

Roti-hankkeen tehtävänä on toteuttaa Rikosseuraamuslaitokselle yksi yhteinen tietojärjestelmä, joka yhdistää nykyisen vankitietojärjestelmän (Vati) ja yhdyskuntaseuraamusten Tyyne-tietojärjestelmän. Lopputuloksena rikosseuraamusalan asiakkuuksia ja työtä hallitaan keskitetyllä, mahdollisimman pitkälle automatisoidulla tietojärjestelmällä, jolla on merkittävä toimintaa ohjaava rooli. Roti-hankkeella mahdollistetaan eri viranomaisten välinen yhteistyö ja nopea tiedonvaihto.

Roti-hanke on paitsi tietojärjestelmähanke, myös toiminnan kehittämishanke. Sen tarkoitus on myös kehittää toimintaa Rikosseuraamuslaitoksessa muun muassa yhtenäistämällä työprosesseja ja poistamalla päällekkäisiä tehtäviä.

Lisätietoja: roti.rise(at)om.fi

Hankejohtaja Karoliina Taruvuori, p. 029 56 81477

Rikosseuraamuslaitoksen kumppanuusseminaari

Kiitos kaikille Rikosseuraamuslaitoksen kumppanuusseminaariin 6.2.2020 osallistuneille. Seminaarin materiaalit ovat tallennettavissa tältä sivulta 13.3. asti, jonka jälkeen materiaalit poistetaan.

Projektikumppanuus Rikosseuraamuslaitoksessa (pdf, 0.21 Mt) OM Rikoksen ehkäisyn rahoitushaut (pdf, 0.42 Mt) ESR rahoitus (pdf, 0.36 Mt) STEA rahoittajana (pdf, 0.55 Mt) Projektit Rikosseuraamuslaitoksen strategiassa (pdf, 0.49 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaiden palveluiden tarpeet (pdf, 0.65 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen tilastot (pdf, 0.89 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen tutkimukset (pdf, 0.09 Mt)
 
Julkaistu 17.2.2020