Hankkeet

Näillä sivuilla on esitelty Rikosseuraamuslaitoksen keskeisimpiä käynnissä olevia hankkeita ja projekteja.

Projektisalkkuun on listattu kaikki Rikosseuraamuslaitoksen käynnissä olevat keskeiset hankkeet ja projektit sekä niiden suunniteltu aikataulua.

Projektisalkku 1.3.2019 (pdf, 0.02 Mt)

Älykäs vankila -hanke

Älykäs vankila -hanke toteuttaa älyvankila-tyyppisen ratkaisun Hämeenlinnan uuteen naisvankilaan, joka valmistuu vuonna 2020. Vankilan jokaiseen selliin tulee oma sellipääte, jolta vanki voi asioida sähköisesti ja käyttää digitaalisia palveluja. Sellipäätteeltä pääsee omaan vankiverkkoon ja rajoitetusti ulkoiseen verkkoon.

Vankien sähköisen asioinnin ja digitaalisten palvelujen käyttö edesauttaa sijoittumista yhteiskuntaan ja mahdollistaa entistä laajemmat ja itseohjautuvammat mahdollisuudet kuntoutumiseen vankeusaikana vähentäen rikoksen uusimisriskiä. Sähköinen asiointi mahdollistaa esimerkiksi kurssien suorittamisen, työnhaun ja yhteydenpidon sosiaaliviranomaisiin sähköisesti.

Uudesta naisvankilasta on tarkoitus tulla aidosti sähköinen rikoksettoman elämän oppimisympäristö, joka toimii kokeiluympäristönä Risen tulevien vuosien kehityslinjauksille ja innovaatioille koskien vankeusajan toiminnan ja kuntoutumisen digitalisaatiota. Tavoitteena on, että kaikki Risen yksiköt voisivat tulevaisuudessa digitalisoitua ja omaksua älyvankila-tyyppisiä ratkaisuja.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Pia Puolakka, p. 029 56 88496

Roti – toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke

Hankkeen tehtävänä on kehittää Rikosseuraamuslaitoksen toimintaa mm yhtenäistämällä yhdyskuntaseuraamusten ja vankeuksien työprosesseja ja poistamalla päällekkäistä työtä. Työtä tukemaan toteutetaan uusi asiakastietojärjestelmä korvaamaan vankitietojärjestelmä VATI ja yhdyskuntaseuraamusten TYYNE tietojärjestelmä. ROTI otetaan käyttöön viimeistään toukokuussa 2021.

Järjestelmän keskeisinä periaatteina on tukea Rikosseuraamuslaitoksen yhteistä asiakkuutta ja asiakkuuden kokonaishallintaa. Näin rikoksista epäiltyjen ja tuomittujen kanssa työskentely muodostaa jatkumon, jossa tieto kulkee työntekijältä toiselle. Asiakastyön ytimenä Rotissa on jatkuva arviointi, jotta työtä kohdennetaan oikeisiin riskeihin ja tarpeisiin. Tavoitteena on yhtenäistää ja yksinkertaistaa prosesseja, jotta päällekkäinen työ vähenee ja monimutkaiset prosessit selkeytyvät. Roti tukee työtä myös ohjaamalla työntekijöitä vaiheesta toiseen. Järjestelmän tulee vastata tämän hetken tiedon käsittelylle asetettuja vaatimuksia ja Rotiin kirjataan ja Rotissa käsitellään vain sellaista tietoa, joka kuuluu Rikosseuraamuslaitoksen tehtäviin.

Lisätietoja: roti.rise(at)om.fi

Hankejohtaja Karoliina Taruvuori, p. 029 56 81477

Transit - Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Transit –Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään -hanke on ammatillisten oppilaitosten ja Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) yhteishanke, jonka tavoitteena on sujuvoittaa rikosseuraamusasiakkaiden koulutussiirtymiä ja työllistymistä sekä edistää heidän integroitumistaan yhteiskuntaan ja rikoksettomaan elämään. Hanketta koordinoivan Keudan ohella muita osatoteuttajia ovat Rise, Hyria, Live ja Spesia.

Transit -hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalleja, joiden avulla tuetaan ja sujuvoitetaan rikosseuraamusasiakkaiden opiskelua rangaistuksen aikana sekä opintojen jatkumista ja työllistymistä siviiliin siirtymisen jälkeen. Tavoitetta edistetään luomalla yritysyhteistyötä, lisäämällä henkilöstön digitaitoja ja pedagogista ohjausosaamista sekä kehittämällä Osaamo-toimintamallia asiakasohjauksen työkaluksi. Lisäksi kehitetään yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden opiskelu- ja työelämäsiirtymiä muun muassa kokeilemalla yhdyskuntapalvelusta kertyvän osaamisen tunnistamista ja opinnollistamista.

Hankkeen kohderyhmiä ovat vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimistojen ja vankilaopetusta järjestävien ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstö.

Hanke toimii ajalla 1.8.2019 - 31.12.2021.

Lisätietoja: Projektityöntekijä Minna Anthoni p. 050 570 5046

 
Julkaistu 25.8.2020