Hankkeet

Näillä sivuilla on esitelty Rikosseuraamuslaitoksen keskeisimpiä käynnissä olevia hankkeita ja projekteja.

Projektisalkkuun on listattu kaikki Rikosseuraamuslaitoksen käynnissä olevat keskeiset hankkeet ja projektit sekä niiden suunniteltu aikataulua.

Projektisalkku 10.8.2018 (pdf, 0.03 Mt)

Lähityöhanke

Rikosseuraamuslaitoksessa on käynnissä lähityöhanke, jolla pyritään lisäämään vuorovaikutusta vankien ja henkilökunnan välillä sekä yhteistyötä eri ammattiryhmien kesken. Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä sellin ulkopuolista aikaa erityisesti niiden vankien osalta, jotka elävät kaikkein suljetuimmissa oloissa. Tavoitteena on myös tehdä kentän työ entistä näkyvämmäksi.

Projektin tavoitteena on:

  • Lisätä vankien toimintoihin osallistumista ja sellin ulkopuolista aikaa suljetuissa vankiloissa varsinkin niiden vankien osalta, joilla on siihen kaikkein heikoimmat mahdollisuudet tällä hetkellä.
  • Lisätä ja kehittää henkilökunnan välistä, sekä henkilökunnan ja vankien välistä vuorovaikutusta kaikissa vankiloissa. Kehittää ja pilotoida strategisen tavoitteen mukaista jokaiselle rangaistusta suorittavalle nimettävän lähityöntekijän mallin toteutumista.
  • Kehittää tietojärjestelmien mittareita tarkemmin toimintaa kuvaavaksi.

Lisätietoja: Erikoissuunnittelija Pia Pietikäinen, p. 029 56 88405

Roti – toiminnan kehittämis- ja asiakastietojärjestelmähanke

Rikosseuraamuslaitoksessa käynnistettiin vuonna 2011 toiminnan kehittämis- ja tietojärjestelmähanke, joka alkuun kulki nimellä asiakastietojärjestelmähanke (ATJ). Hanketoimiston aloitettua vuonna 2013, hankkeen nimeksi muuttui Roti. Sana roti on puhekieltä, joka on muutettu ruotsinkielen sanasta råd, jolla tarkoitetaan järjestystä. "Pitää olla joku roti.".

Roti-hankkeella luodaan Rikosseuraamuslaitokselle yksi yhteinen tietojärjestelmä, joka yhdistää nykyisen vankitietokannan ja yhdyskuntaseuraamusten Tyyne-tietojärjestelmän. Lopputuloksena rikosseuraamusalan asiakkuuksia ja työtä hallitaan keskitetyllä, mahdollisimman pitkälle automatisoidulla tietojärjestelmällä, jolla on merkittävä toimintaa ohjaava rooli. Roti-hankkeella mahdollistetaan eri viranomaisten välinen yhteistyö ja nopea tiedonvaihto.

Roti-hanke on paitsi tietojärjestelmähanke, myös toiminnan kehittämishanke. Sen tarkoitus on myös kehittää toimintaa Rikosseuraamuslaitoksessa. Kehitystyön tuloksena odotetaan vapautuvan noin 70 henkilötyövuotta lähityöhön. Hanke vie päätökseen vankeuslain 2005 muutoksen, RISE 2010 organisaatiouudistuksen ja uusitun strategian.

Lisätietoja: roti.rise(a)om.fi

Hankejohtaja Karoliina Taruvuori, p. 029 56 81477

 
Julkaistu 29.8.2018