Älykäs vankila

Älykäs vankila -hanke on toteuttanut älyvankila-tyyppisen ratkaisun Hämeenlinnan naisvankilaan maaliskuussa 2021. Vankilan jokaisessa 100 sellissä on henkilökohtainen laptop-mallinen sellipääte, jolta vanki voi asioida sähköisesti ja käyttää digitaalisia palveluja.

Sellipäätteeltä pääsee asioimaan vankilan sisällä viestein ja videopuheluilla sekä rajoitetusti vankilan ulkopuolelle videopuhelujen ja vankisähköpostin kautta. Sellipäätteillä on rajattu nettiyhteys, jolla voi selata useita eri nettisivuja rikosseuraamusasiakkaiden yhteisen Portti-avaussivun kautta.

Vankien sähköisen asioinnin ja digitaalisten palvelujen käyttö edesauttaa sijoittumista yhteiskuntaan integroitumista ja mahdollistaa entistä laajemmat sekä itseohjautuvammat mahdollisuudet kuntoutumiseen vankeusaikana vähentäen rikoksen uusimisriskiä. Sähköinen asiointi ja digipalvelut mahdollistavat esimerkiksi erilaisten kurssien suorittamisen, kirjastopalvelut ja yhteydenpidon eri viranomaistahoihin sähköisesti. Monet järjestöt pitävät vankien kanssa etänä videopuheluistuntoja, joissa käsitellään kuntoutuksen kannalta keskeisiä teemoja ja valmistetaan vapautumisen jälkeiseen aikaan. Vangit voivat asioida sähköisesti myös vankilan poliklinikan (Vankiterveydenhuollon yksikkö), Arviointikeskuksen ja Kriminologisen kirjaston kanssa.

Uusi Hämeenlinnan naisvankila pyrkii olemaan sähköinen rikoksettoman elämän oppimisympäristö, joka toimii kokeiluympäristönä Rikosseuraamuslaitoksen tulevien vuosien kehityslinjauksille ja innovaatioille koskien vankeusajan toiminnan ja kuntoutumisen digitalisaatiota. Tavoitteena on, että älyvankilamalli laajenee kaikkiin Rikosseuraamuslaitoksen suljettuihin yksikköihin tulevaisuudessa. Seuraavaksi älyvankilamalli laajennetaan Pyhäselän vankilaan joulukuussa 2022. Rikosseuraamusasiakkaille suunnattujen palvelujen digitalisaatiota tulee jatkossa tukea myös avovankiloissa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa.

Hanke on herättänyt laajaa kotimaista ja kansainvälistä mielenkiintoa. Tällä hetkellä Suomen älyvankilamallia vastaavia ratkaisuja pyritään toteuttamaan monissa muissakin maissa.

Älykäs vankila -hanke päättyi 31.12.2022.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Pia Puolakka, puh. 029 56 88496, pia.puolakka(a)om.fi

Julkaistu 27.3.2023