Projektikumppanuudet

Rikosseuraamuslaitos osallistuu jatkuvasti useisiin yhteiskehittämisiin sidosryhmiensä kanssa. Silloin kun Rikosseuraamuslaitos antaa lähinnä henkilöresurssiaan muiden organisaatioiden johtamien ja rahoittamien projektien ja hankkeiden käyttöön, puhutaan projektikumppanuudesta. Toimintamalli on tärkeä osa Rikosseuraamuslaitoksen sidosryhmätyötä ja kehittämistä.

Projektikumppanuus Rikosseuraamuslaitoksen kanssa

Rikosseuraamuslaitos järjestää vuosittain tammi-helmikuussa tiedottamiseen, verkostoitumiseen ja yhteisten kehittämiskohteiden esittelyyn maksuttoman projektikumppanuusseminaarin.

Projektikumppanuuksiin osallistumista koordinoidaan Rikosseuraamuslaitoksessa oman prosessinsa mukaisesti. Projektikumppanuuksien koordinoinnin tavoitteena on varmistaa, että Rikosseuraamuslaitoksen resursseja kohdennetaan vain Rikosseuraamuslaitoksen strategian mukaiseen toimintaan. Tavoitteena on lisäksi vahvistaa sidosryhmäyhteistyötä, saada tietoa kumppanuusprojekteista ja poistaa alueellisia päällekkäisyyksiä ja saada yhteistyön hyvät käytännöt leviämään koko risealalle.

Projektikumppanuutta on aina haettava sähköisen projektikumppanuushakemuksen kautta. Projektikumppanuustyöryhmä kokoontuu kuukausittain läpikäymään ja ottamaan kantaa, onko haettava projektikumppanuus Rikosseuraamuslaitoksen tavoitteita tukeva. Projektikumppanuus voidaan sopia julkisen, julkisyhteisön, säätiön, yhdistyksen tai muun vastaavan toimijan kanssa. Yksityisten yrittäjien kanssa kumppanuuksia ei voida solmia.

Projektikumppanuutta haetaan sähköisen projektikumppanuushakemuksen kautta.

Rikosseuraamuslaitoksen projektitoimisto

Projektitoimisto ohjaa projekteihin liittyvät kysymykset oikeille henkilöille, antaa lisätietoa projektikumppanuushakemuksesta ja jo päättyneistä projekteista ja hankkeista.

Projektitoimiston yhteystiedot: proto.rise(at)om.fi
projektiasiantuntija Maria-Kaisa Nordström , p. 050-358 3210.

Julkaistu 27.3.2023