Toimitilahankkeet

Rikosseuraamuslaitos kehittää vankilaverkostoa jatkuvasti. Vankilarakennuksia peruskorjataan ja uusia rakennuksia rakennetaan. Tällä sivulla on tietoa uusien vankiloiden rakennushankkeista sekä korjausrakennushankkeista.

Hämeenlinnan naisvankila on suljettu, 100-paikkainen vankila. Uusi vankilarakennus rakennetaan nykyisen vankilan länsipuolelle. Vankilan on arvioitu valmistuvan loppuvuodesta 2020. Vankisairaalan toiminta jatkuu entiseen tapaan myös tulevaisuudessa.

Rikosseuraamuslaitoksen Jyväskylän kampus. Uusiin toimitiloihin yhdistetään Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimisto ja Laukaan avovankila. Vankipaikkoja tulee 60. Kampus sijoittuu keskeiselle paikalle Jyväskylään. Jyväskylän kampuksen on arvioitu valmistuvan vuoden 2020 aikana.

Keravan avovankila rakennetaan nykyisen Keravan vankilan työtoiminta-alueelle. Vankipaikkoja Keravan avovankilaan tulee 136. Keravan vankilan on arvioitu valmistuvan alkuvuodesta 2020.

Oulun vankila ja Oulun pääpoliisilaitos rakennetaan samalle turvallisuuskampukselle, johon myös muiden turvallisuustoimijoiden on mahdollista sijoittua. Kampus sijaitsee Hiukkavaarassa noin kahdeksan kilometrin päässä Oulun keskustasta. Vankipaikkoja on noin 100. Paikkamäärään sisältyy tutkintavankeja ja vankeusvankeja. Oulun vankilan on arvioitu valmistuvan alkuvuodesta 2022.

Vaalan vankila tulee ensisijaisesti sijoittaa kunnan keskustan läheisyydessä olevalle tontille, jotta se vastaisi nykyistä Pelson vankilaa paremmin vankilakonseptin vaatimuksiin ja siihen liittyen uuden palvelukartan toimintoihin. Suljettuun vankilaan tulee noin 100 paikkaa. Vaalan vankilan on arvioitu valmistuvan alkuvuodesta 2022.

Sukevan vankilan uudisrakennus. Sukevan vankila-alueelle rakennetaan uudisrakennus hallinnon, henkilökunnan ja vankien tapaamisten käyttöön, joka korvaa nykyisen käyttökiellossa olevan hallintolan ja voimistelusalin. Uuden rakennuksen on arvioitu valmistuvan alkuvuodesta 2020.

Vanajan vankilan Ojoisten osaston vankien käytössä olevan vankilarakennuksen peruskorjaus on käynnissä. Rakennukseen tulee noin 30 vankipaikkaa. Peruskorjaus valmistuu vuoden 2018 lopussa.

Pelson vankilan alueelle valmistuu vuonna 2018 asuinyksikkö 36 vangille ja erillinen saunarakennus. Kevyesti rakennettu ja siirrettävä vankilakonseptin mukainen sellirakennus korvaa nyt käyttökiellossa olevat sellit.

Satakunnan vankilan Huittisten osastolla on meneillään Senaatti-kiinteistöjen teettämiä julkisivukorjauksia. Lisäksi korjataan sellirakennuksen käyttövesi- ja viemäriverkostoa ja uudistetaan laitosta palvelevaa jätevesipumppaamoa.

Helsingin vankilan kirjapainokoulurakennus puretaan vuoden 2018 kuluessa. Osa Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön ja Helsingin vankilan arkistoista on siirretty Porvooseen. Tämän lisäksi käynnissä on suunnittelutyö vankilan metallihallirakennuksen muuttamiseksi laajemmin toiminnan tiloiksi, jolloin puutyöverstaasta voidaan luopua.

Helsingin kampushankkeen suunnittelu on käynnissä. Tällä hetkellä asuinkäytössä olevat tilat peruskorjattaisiin Helsingin yhdyskuntaseuraamustoimistolle ja Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskukselle. Nykyisistä yhdyskuntaseuraamustoimiston ja aluekeskuksen tiloista luovutaan.

Kuopion vankilan toimistosiivessä on käynnissä mittavia vesivahinkokorjauksia, jotka Senaatti-kiinteistöt teettää.

Vanajan vankilan Vanajan osaston päärakennuksessa ilmenneen vesivaurion korjaustyöt ovat käynnissä.

Vilppulan vankilan alueen lämpöverkostoa ja hallintorakennuksen vesikattoa uusitaan.

Lisätietoja: Toimitilapäällikkö Kauko Niemelä, puh. 02956 88573, kauko.niemela(at)om.fi


 
Julkaistu 18.1.2019