Vankeusaika mahdollisuutena – yhteisasiakkuus sosiaalista osallisuutta ja työllisyyttä tukevissa verkostoissa (2016–2019)

Vankeusaika mahdollisuutena -hankkeen tavoitteena on parantaa rikostaustaisten yhteiskuntaan integroitumista ja rikollisuudesta irtautumista asiakastyön, uusien palvelumuotojen kokeilun, verkostoyhteistyön, yhteisen kehittämisen ja suositusten kautta. Pitkän aikavälin tavoitteena on edistää tuomittujen mahdollisuuksia rikoksettomaan elämään, sosiaaliseen osallisuuteen ja työllistymiseen kuntoutuksen, osallisuuden, koulutuksen ja työelämäpalveluiden avulla.

Rikosseuraamuslaitos (Rise), Kuntoutussäätiö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Vankiterveydenhuollon yksikkö (THL/VTH), ViaDia ry ja Helsingin Diakonissalaitoksen saaneet Euroopan sosiaalirahastolta rahoituksen rikostaustaisten osallisuuden edistämiseen ja sitä kautta uusintarikollisuuden vähentämiseen vuosille 2016−2019. Näiden vuosien aikana sosiaali- ja terveysministeriön kautta Euroopan Sosiaalirahasto sekä omarahoituksen kautta hankkeen toteuttajat panostavat hankkeeseen noin 2 miljoonaa euroa.

Tavoitteena on:

  1. kehittää vaikuttavia, oikea-aikaisia ja kustannustehokkaita osallisuutta ja työllistymistä tukevia palvelupolkuja.

  2. tuottaa tietoa vapautuvien vankien työ- ja toimintakyvystä palveluiden järjestämiseksi.

  3. tehdä suosituksia eri viranomaisille yhteistyön kehittämiseksi ja vahvistamiseksi ja sitä kautta valmistautua myös tulevaan sote-uudistukseen.

Jokaisella hankkeen osalla on lisäksi omat erityistavoitteensa:

  • THL:n osahanke tuottaa Rikosseuraamuslaitokselle, kunnille, TE-toimistoille, TYP-palveluille ja muille toimijoille yhteisen työ- ja toimintakyvyn arviointiin työkalun rikostaustaisten kanssa työskentelyä varten.

  • Kuntoutussäätiön osahankkeen tavoitteena on varmistaa verkostotyön osaaminen, sote-palvelujen, työvoimapalvelujen, kolmannen sektorin toiminnan ja mahdollisuuksien sekä seuraamusten kuntouttavien sisältöjen tuntemus kaikille verkostossa toimiville. Kuntoutussäätiö vastaa myös hankkeen arvioinnista.

  • ViaDia ry:n osahankkeessa tarjotaan matalan kynnyksen työ- ja päivätoiminta -, ryhmä- ja asumispalveluita rikostaustaisille henkilöille. Palveluita kehitetään verkostoyhteistyössä ViaDia ry:n Varikoilla, joissa varustetaan ihmisiä osallisuuteen, työhön ja hyvään arkeen.

  • Helsingin Diakonissalaitoksen osahanke kehittää pääkaupunkiseudulla nuorten rikostaustaisten romanien kanssa tehtävää työtä.

  • Rikosseuraamuslaitoksen osahankkeessa kehitetään verkostoyhteistyössä vaikuttavia, oikea-aikaisia, kuntoutumista ja työllistymistä tukevia polkuja Risen, monialaisen yhteispalvelun (TYP-verkosto) sekä kolmannen sektorin ja vertaistukea tarjoavien järjestöjen toimintana. Käytännön tavoitteena on myös, että yhteistyöverkostossa palveluiden asiakkuuskriteereitä sovellettaisiin tulevaisuudessa yhtenäisesti. TYP-verkostoista mukana ovat Varsinais-Suomi, Keski-Suomen Eteläinen verkosto ja Keski-Uudenmaan verkosto. Myös muiden TYP-verkostojen kanssa tehdään yhteistyötä. Eritysteemoina Risen osahankkeessa ovat monikulttuurisuus ja sukupuolisensitiivisyys.


Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeen yleisesittely (pdf, 2.14 Mt)

Lisätietoja: Projektipäällikkö Kati Kaarlejärvi, kati.kaarlejarvi@om.fi, p.+358 50 3439593

Hankkeen julkinen nimi:
Vankeusaika mahdollisuutena! Yhteisasiakkuus sosiaalista osallisuutta ja työllistymistä tukevissa verkostoissa

Alkamispäivämäärä 1.10.2016.
Päättymispäivämäärä 30.6.2019.
Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen
Päärahoittaja: STM:n kautta Euroopan sosiaalirahasto 
Julkaistu 18.10.2018