Monikulttuurisuus ja vähemmistöt

Rikosseuraamuslaitoksessa on asiakkaina eri kieli- ja kulttuuritaustaisia henkilöitä, ja heidän kanssaan työskentelyä hankaloittaa ennen kaikkea yhteisen kielen puuttuminen. Vankeusaika mahdollisuutena! -hankkeessa paneudutaan ulkomaalaisten vankien aseman kohentamiseen, kulttuuristen väärinymmärrysten vähentämiseen ja arkisten asioiden sujumiseen. Lisäksi rikosseuraamusasiakkaihin lukeutuu erityisryhmiä, kuten vähemmistöjen edustajat sekä naisasiakkaat ja -vangit, ja myös heidän tarpeensa pyritään huomioimaan.

Materiaalia:

Romanien vertaisryhmä Helsingin vankilassa 2018 (pdf, 0.59 Mt)

Rikostaustaisten romanien vertaisryhmä, pääkaupunkiseutu 2018 (pdf, 0.11 Mt)

Rikostaustaisten romanien vertaisryhmä, pääkaupunkiseutu 2017 (pdf, 0.42 Mt)

Vankeusaika mahdollisuutena -hankkeen eri kieli- ja kulttuuritaustaisten parissa tehty työ, diaesitys 2017 (pdf, 1.94 Mt)

Turun vankilan kulttuuritulkkipilotti, esite 2017-18 (pdf, 0.49 Mt)

Rikosseuraamusalan sanastoa eri kielillä

Sanastoa Suomi - Albania (pdf, 0.06 Mt) Sanastoa Suomi - Arabia (pdf, 0.1 Mt) Sanastoa Suomi - Balkan (pdf, 0.09 Mt) Sanastoa Suomi - Dari (pdf, 0.1 Mt) Sanastoa Suomi - Englanti (pdf, 0.17 Mt) Sanastoa Suomi - Espanja (pdf, 0.06 Mt) Sanastoa Suomi - Farsi (pdf, 0.1 Mt) Sanastoa Suomi - Ruotsi (pdf, 0.17 Mt) Sanastoa Suomi - Saksa (pdf, 0.06 Mt) Sanastoa Suomi - Somali (pdf, 0.06 Mt) Sanastoa Suomi - Sorani (pdf, 0.13 Mt) Sanastoa Suomi - Turkki (pdf, 0.15 Mt) Sanastoa Suomi - Venäjä (pdf, 0.18 Mt) Sanastoa Suomi - Viro (pdf, 0.16 Mt)

Tulo-opas vankilaan -video (suomi, turkki, latvia, arabia, albania)

Vangeille tarkoitettu tulo-opasvideo on julkaistu kielillä: suomi, arabia, turkki, latvia ja albania. Tarkoitus on, että vanki saa videolta riittävän perustiedon suljetun laitoksen toiminnasta, oikeuksistaan ja rangaistusajasta omalla kielellään. Video on suunniteltu valtakunnalliseksi, kaikkiin − erityisesti suljettuihin − laitoksiin sopivaksi. Henkilökunnan on hyvä tutustua aluksi suomenkieliseen videoon ja sen sisältöön.

Videon tekstit:

Turkki (pdf, 0.04 Mt)

Latvia (pdf, 0.06 Mt)

Arabia (pdf, 0.07 Mt)

Albania (pdf, 0.04 Mt)

 
Julkaistu 27.6.2019