Työllisyys

Rikollisesta käyttäytymisestä irtaantumisessa osa muutosta tukevaa toimintaa on mielekäs säännöllinen tekeminen, jota voi olla opiskelu ja työ. Rikostaustaiset asiakkaat tarvitsevat kuitenkin työllistymistä tukevia palvelupolkuja, jotka ovat vaikuttavia ja oikea-aikaisia; noin puolelta vangeista puuttuu ammattikoulutus, ja vain vajaalla puolella vangeista on työkokemusta ennen vankeusrangaistusta (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006). Kuntoutumista ja työllistymistä tukevia polkuja voidaan luoda Risen, monialaisen yhteispalvelun (TYP-verkosto) sekä kolmannen sektorin ja vertaistukea tarjoavien järjestöjen yhteistyönä.

Materiaalia:

Ohje rikostaustaiselle työllisyyspalveluiden (TE ja TYP) käynnistämiseksi (pdf, 0.58 Mt)

Työnhaku- ja uravalmennus vangeille Sukevalla 2018 (pdf, 0.45 Mt)

Linkkejä Risen ulkopuolisiin sivustoihin:

TEM: Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

ForeAmmatti: Digitaalinen palvelu, joka tukee mm. uraohjauksessa

Ammattinetti: Kuvauksia yli viidestäkymmenestä ammattialasta

Ammattibarometri: Työllistymisen näkymät eri ammateissa

TE-palvelut: Tietoa aloista, ammateista ja koulutuksesta

Työmarkkinatori: Työelämän palvelut yhdessä paikassa

OSKU: Verkkopalvelu, jossa tietoa ja keinoja osatyökykyisten työllistymiseen

 
Julkaistu 19.10.2018