2014-05 Elinkautisvangit 1980-2013 ja heidän uusintarikollisuutensa

Elinkautisesta vankeudesta vapautuneen henkilön suorittama uusi rikos nostaa aina esiin
aiheellisia ja aiheettomia pelkoja. Keskusteluja leimaavat mielipiteet, joista osa on varsin
keskustelunarvoisia ja mielenkiintoisia näkökulmia, ja osa ei vastaa sitä todellisuutta, joka
vankeinhoidossa työskenteleville on asioista kokemuksensa ja ammattitaitonsa perusteella
muotoutunut.

Tämä selvitys elinkautisista, heidän rikostaustastaan ja uusintarikollisuudestaan perustuu
osittain lisensiaattityöhöni 2000-luvun alussa koskien vuosia 1980 - 1999. Sen jälkeen tärkeimpiä
seikkoja on päivitetty vuoden 2013 loppuun asti. Lisäksi mukaan on otettu erikseen
tietoja elinkautisvankien vapauttamisesta vuosilta 2010 - 2013. Kyseiset vuodet ovat
sikäli poikkeuksellisia, että vuoden 2011 syyskuun alusta elinkautisvangista annettavaan
Rikosseuraamuslaitoksen lausuntoon tulee liittää arvio "vangin riskistä syyllistyä väkivaltarikokseen" (Laki pitkäaikaisvankien vapauttamismenettelystä 176.2011/737). Arvioita on
pyydetty keväällä 2011 vapauttamishakemusten yhteydessä ja ensimmäiset riskiarvion
saaneet elinkautisvangit Helsingin hovioikeus vapautti vuonna 2013.

2014-05 Elinkautisvangit 1980-2013 ja heidän uusintarikollisuutensa (pdf, 0.89 Mt)
 
Julkaistu 11.11.2014