OMA-ohelman suorittaneiden väkivaltarikollisten uusintarikollisuus sekä ohjelman välittömät vaikutukset

Väkivaltarikollisten toimintaohjelmaan osallistuneista suomalaisista vangeista on valmistunut ensimmäinen laajempi vaikuttavuustutkimus (Konttila & Tyni 2011). Tutkimuksessa selviteltiin "Omaehtoisen muutoksen ohjelmaan" (OMA-ohjelmaan) vuosina 2001– 2006 osallistuneiden ja ennen vuotta 2008 vapautuneiden vankien uusintarikollisuutta kahden vuoden seuranta-ajalla. OMA-ohjelman keskeisenä tavoitteena on muuttaa väkivaltaista käyttäytymistä muuttamalla väkivaltaa suosivaa ajattelua ja asenteita. Olennaista muutosprosessissa on myös tunteiden tunnistamisen ja niiden hallinnan paraneminen sekä impulsiivisuuden väheneminen.


Oma-ohjelman suorittaneiden väkivaltarikollisten uusintarikollisuus sekä ohjelman välittömät vaikutukset (pdf, 0.27 Mt)

 
Julkaistu 3.5.2013