Muita julkaisuja

Euroopan neuvoston käsikirja radikalisoitumisesta ja väkivaltaisesta ekstremismistä vankeinhoito- ja yhdyskuntaseuraamustyössä (pdf, 0.85 Mt) Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen projektin loppuraportti väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen tunnistamiseksi (pdf, 0.13 Mt) Pohjois-Suomen vankipaikkaselvitysraportin luovutuskirje ja raportti 8.2.2018 (pdf, 1.08 Mt) Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen projektin väliraportti väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen tunnistamiseksi (pdf, 0.08 Mt) Yhdistyneiden kansakuntien vankeinhoidon vähimmäissäännöt (Nelson Mandela -säännöt) (pdf, 1.37 Mt) Selvitys sähkoisestä valvonnasta avolaitoksissa (21.6.2016) (pdf, 0.16 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen kansainvälisen toiminnan suuntaviivat (2016) (pdf, 0.52 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuuslinjaukset (2015) (pdf, 0.59 Mt) Vankeja ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaita koskeva yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma (2015) (pdf, 0.6 Mt) Itsemurhien ehkäisy ja kiireellisen hoidon tarpeen arviojnti rikosseuraamusalalla (2014) (pdf, 3.21 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen työtoiminnan linjaukset (2013-2020) (pdf, 0.5 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen päihdetyön linjaukset vuosille (2012-2016) (pdf, 0.5 Mt) Lapsi- ja perhetyön linjaukset (2013) (pdf, 0.24 Mt) Vangin oman työn opas (pdf, 0.09 Mt) Lari Miikkulainen: Arjen taidot -tietopankki (2012) (pdf, 0.24 Mt)
 
Julkaistu 24.9.2018