Muita julkaisuja

Yhdistyneiden kansakuntien vankeinhoidon vähimmäissäännöt (Nelson Mandela -säännöt) (pdf, 1.37 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen lapsi- ja perhetyön linjaukset 2019 (pdf, 5.9 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen hengellisen työn ja vankilasielunhoidon linjaukset (2019) (pdf, 0.83 Mt) Ammatillinen koulutus ja tyoelämätaidot 2018-2020 (pdf, 0.55 Mt) Pohjois-Suomen vankipaikkaselvitysraportin luovutuskirje ja raportti 8.2.2018 (pdf, 1.08 Mt) Euroopan neuvoston käsikirja radikalisoitumisesta ja väkivaltaisesta ekstremismistä vankeinhoito- ja yhdyskuntaseuraamustyössä (pdf, 0.85 Mt) Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen projektin loppuraportti väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen tunnistamiseksi (pdf, 0.13 Mt) Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen projektin väliraportti väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen tunnistamiseksi (pdf, 0.08 Mt) Selvitys sähkoisestä valvonnasta avolaitoksissa (21.6.2016) (pdf, 0.16 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen kansainvälisen toiminnan suuntaviivat (2016) (pdf, 0.52 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen päihdetyön linjaukset vuosille (2012-2016) (pdf, 0.5 Mt) Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuuslinjaukset (2015) (pdf, 0.59 Mt) Vankeja ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaita koskeva yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma (2015) (pdf, 0.6 Mt) Itsemurhien ehkäisy ja kiireellisen hoidon tarpeen arviojnti rikosseuraamusalalla (2014) (pdf, 3.21 Mt) Vangin oman työn opas (pdf, 0.09 Mt) Lari Miikkulainen: Arjen taidot -tietopankki (2012) (pdf, 0.24 Mt)
 
Julkaistu 2.9.2019