Risen julkaisusarja

2021

1/2021 Osallistavalla kehittämisellä ja kokeilujen arvioinnilla käytäntöjen uudistamista ja kehittämistoimijuutta [pdf, 4.3 MB]
Lähityön ja sähköisen asioinnin kehittämiskokeilut vankilatyössä
Hilkka Ylisassi, Laura Seppänen, Heli Heikkilä, Miila Vesio

2020

Alueelliset erot, yhdenvertaisuus ja viranomaisprosessien vaikutukset
Jukka Leinonen, Henrik Linderborg, Janne Vepsäläinen

2018

2/2018: Vankilateatterin vaikutukset ja vaikuttavuus
Taittuu ry:n esteettis-eettinen työtapa vankien kuntoutuksessa
Laura Menard

1/2018: Taitava koti -konsepti
Järjestölähtöistä ohjausta ja neuvontaa arjenhallinnan vahvistamiseksi
Markku Rautiainen, Terhi Halonen, Julkaisu ilmestyy vain nettiversiona

Julkaisu ilmestyy vain nettiversiona

2017

1/2017: Leimattuja, lainsuojattomia ja tulevaisuuden rakentajia
Tarinoita rikosseuraamustaustaisten asunnottomuudesta. Lisensiaatintutkimus.
Jenni Mäki

2016

3/2016: Yhteistyötä, valvontaa ja kokonaisvaltaista kuntoutusta
Tutkimus valvotun koevapauden ja päihdekuntoutuksen yhdistämisestä
Teemu Rantanen, Minna Lindqvist, Janika Lindström, Pertti Vuorinen, Antti Weckroth

2/2016: Aktivoiva lähityö
Vankiloiden valvonta- ja ohjaushenkilöstö vuorovaikutuksellista lähityötä kehittämässä
Hilkka Ylisassi, Laura Seppänen, Hanna Uusitalo, Susanna Kalavainen, Päivi Piispanen

1/2016: Päihdehoitoon hakeutuneiden rikollisuus
Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus vankeusrangaistukseen tuomituista päihdehoidon asiakkaista
Pitkänen Tuuli, Kaskela Teemu, Tyni Sasu, Tourunen Jouni

2015

2/2015: Yhtenäinen organisaatio – yhtenäinen laatu?
Tutkimus vankeuden ja yhdyskuntaseuraamusten laatutekijöistä Rikosseuraamuslaitoksessa
Henrik Linderborg, Peter Blomster, Marja-Liisa Muiluvuori, Sasu Tyni, Tuomas Laurila

1/2015: Vankeinhoidon vaikuttavuus. Onko kuntoutukselle tilastollisia perusteita?
Sasu Tyni, Akateeminen väitöskirja2014

2/2014: Muutokseen motivointi ja väkivaltaisuuden muutos
Arviointitutkimus Move! -ohjelman vaikuttavuudesta
Sanna Väyrynen, Suvi Ronkainen, Marianne Silen, Anne Keränen, Sasu Tyni

1/2014: Sosiaalityö ja sosiaalinen tuki rikosseuraamusalalla
Henrik Linderborg, Mari Suonio, Tytti Lassila (toim.)

2012

1/2012: Laatuaikaa vankilassa? Tutkimus vankilaelämän laatuun vaikuttavista tekijöistä
Henrik Linderborg, Peter Blomster, Sasu Tyni, Marja-Liisa Muiluvuori

2010

4/2010: Vankien poistumislupakäytännöt ja niiden yhteneväisyys
Anssi Keinänen, Matti Tolvanen, Maija Helminen, Mia Kilpeläinen

3/2010: Naisten ja miesten hyvinvointi ja tasa-arvo rikosseuraamusalalla
Hanna-Leena Autio, Minna Leinonen, Risto Nikkanen, Katri Otonkorpi-Lehtoranta, Sannu Syrjä, Katja Uosukainen

2/2010: Ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta Toimijat, prosessit ja sisällöt
Timo Harrikari

1/2010: Rikosseuraamusasiakkaiden terveys, työkyky ja hoidontarve
Matti Joukamaa ja työryhmä

Yhteispohjoismainen tutkimus

Paluu - Pohjoismainen tutkimus rikosseuraamusasiakkaiden uusintarikollisuudesta (pdf, 0.99 Mt)

Rikosseuraamusviraston julkaisuja 2009

2/2009: Lyhytaikaisvanki
Janne Kivivuori & Henrik Linderborg

1/2009: Vapaus - suuri vankila Yhdyskuntapalvelu kansalaisyhteiskuntaan sijoittuvana rangaistuksena
Lasse Rautniemi, Julkaisu ilmestyy vain nettiversiona

Rikosseuraamusviraston julkaisuja 2008

5/2008: Suomalaisten vankiloiden turvallisuus
Mika Junninen

4/2008: Osalliseksi omaan elämään - Work out -ohjelma nuoren vangin tukena
Riitta Granfelt

3/2008: Naiset näkyviksi
Työryhmän mietintö

2/2008: Väkivaltarikollisten persoonallisuuspiirteiden ja attribuutioiden yhteydet rikosten uusimiseen
Taija Stoat & Helinä Häkkänen

1/2008: Vankila lapsuudessa - lapset vankilassa. Tutkimus lapsista, joiden elämää äidin vankeus värittää
Rosi Enroos

Rikosseuraamusviraston julkaisuja 2007

3/2007 Vangit koulutuksessa. Selvitys vankien koulutukseen osallistumisesta, oppimisvalmiuksista ja –strategioista sekä opetuksen laadusta .
Leena Koski, Kaija Miettinen, Opetushallitus


2/2007

Julkaistu 27.9.2021