Vankilateatterin vaikutukset ja vaikuttavuus

Taittuu ry:n esteettis-eettinen työtapa vankien kuntoutuksessa
Laura Menard

Tutkimuksessa kartoitetaan suomalaisen vankilateatterin pioneerin – Taittuu ry:n – toiminnan vaikutuksia vankiosallistujien kuntoutumiseen ja yhteiskuntaan integroitumiseen sekä vankiloiden henkilökunnan käsityksiä vankilateatterin vaikutuksista. Tutkimuksessa on haastateltu viiteen Taittuu ry:n vankilateatteriprojektiin osallistuneita henkilöitä (N=25) ja projekteja toteuttaneiden vankiloiden henkilökuntaa, pääosin vartijoita (N=15). Yhteiskuntaan integroitumista on lisäksi selvitetty uusintarikollisuudesta kertovien rekisteritietojen avulla verrokkiryhmää apuna käyttäen.

Vankilateatterin ollessa vielä suhteellisen tuore ilmiö suomalaisessa vankeinhoidossa pyritään tutkimuksessa luomaan yleiskatsaus sen historiaan, levinneisyyteen, metodologiaan ja aiheesta tehtyyn tutkimukseen. Myös tutkimuksen kohteena olevan Taittuu ry:n toimintaa on pyritty valottamaan paitsi haastateltujen osallistujien ja vankiloiden henkilökunnan näkemysten puitteissa, myös sen teoreettisten ja metodologisten lähestymistapojen kautta toiminnan arvioinnin, kehittämisen ja yhteiskunnallisen läpinäkyvyyden tarpeisiin. Toiveena on, että myös muut soveltavan teatterin ammattilaiset, samoin kuin kuntoutuksen ja vankeinhoidon ammattilaiset, voivat hyötyä tämän tutkimuksen avauksista omassa työssään.

Vankilateatterin vaikutukset ja vaikuttavuus (pdf, 0.26 Mt)
 
Julkaistu 6.9.2018