Koronavirukseen varautuminen Rikosseuraamuslaitoksessa – usein kysytyt kysymykset

Tällä sivulla kerromme koronaviruksen vaikutuksesta Rikosseuraamuslaitoksen toimintaan. Sivulla vastaamme asiakkaiden ja median kasvaneeseen tiedontarpeeseen.


Sivua päivitetään säännöllisesti.

Rikosseuraamuslaitos

Miten koronavirustilanne vaikuttaa Rikosseuraamuslaitoksen tapahtumiin ja koulutuksiin?

Tapahtumat ja koulutukset on peruttu, siirretty myöhempään ajankohtaan tai mahdollisuuksien mukaan verkkoon.

Miten koronavirustilanne vaikuttaa Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen (Rskk) opetukseen?

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen (Rskk) opetus on siirretty verkkoon

Miten koronavirustilanne vaikuttaa Kriminologisen kirjaston toimintaan?

Kriminologisen kirjaston lainaustoimintaa tehdään sopimuksen mukaan 1.6. – 18.6. ja jälleen 1.8. alkaen, jolloin toiminta jatkuu normaalia karsitummilla palveluilla.

Rikosseuraamuslaitoksen työntekijä on kipeä – miten pitää toimia?

Kipeänä ei tulla työpaikalle. Mikäli työntekijä epäilee itsellään koronavirustartuntaa, tulee hänen noudattaa Mehiläisen ohjeistuksia tai olla yhteydessä paikalliseen terveyskeskukseen. Ole yhteydessä myös esimieheen. Tutustu myös Rikosseuraamuslaitoksen sisäisen intranetin ohjeistuksiin.

Rikosseuraamuslaitoksen työntekijä on ollut ulkomailla – miten pitää toimia?

Ulkomaan virkamatkoja ei tehdä. Rikosseuraamuslaitos noudattaa ulkoministeriön ohjeistuksia ulkomaan matkoista.

Miten olen yhteydessä Rikosseuraamuslaitoksen työntekijöihin?

Fyysisten tapaamisia on vähennetty ja sähköisten palveluiden käyttöä, kuten puhelinta, Skypeä ja sähköpostia on lisätty.

Osa henkilökunnasta on etätöissä, mutta Rikosseuraamuslaitoksessa on paljon tehtäviä, joissa fyysinen vuorovaikutus on välttämätöntä, esimerkiksi vankiloissa tai valvottuun koevapauteen liittyvässä valvonnassa.

Rikosseuraamuslaitoksen yhteystiedot löytyvät verkkosivuilta

Voidaanko virkamies lomauttaa koronaviruspandemian aikana?

Tähän ei ole tarvetta. Rikosseuraamuslaitoksessa ensisijaisina keinoina lomautusten välttämisessä ovat mm. tehtäväjärjestelyt ja toisiin tehtäviin siirrot viraston sisällä, mutta tilanteen edellyttäessä tehtäviä voidaan kartoittaa myös muualta valtiohallinnosta.


Vankilat

Miten koronatilanne vaikuttaa suljettuihin vankiloihin ja avovankiloihin?

Koronatilanne vaikuttaa kaikkiin Rikosseuraamuslaitoksen yksiköihin. Koronaviruksen leviämistä vangeissa ja henkilökunnassa ehkäistään rajaamalla tai supistamalla toimintoja.

Voivatko käytännöt vaihdella yksiköittäin?

Käytännön toimenpiteet vaihtelevat vankiloittain, koska yksiköt ovat hyvin erilaisia. Päiväjärjestykset voivat vaihdella osastokohtaisesti.

Mitä toimintaa järjestetään poikkeusolosta huolimatta?

Vankiloissa järjestetään aina ulkoilu, ruokailu sekä mahdollisuus huolehtia hygieniasta. Myös yhteydenpito vankilan ulkopuolelle mahdollistetaan.

Miten ruokailu on järjestetty?

Ruokailu järjestetään osastoilla, mikäli se on mahdollista.

Kanttiinista voi edelleen tehdä ostoksia.

Mikäli vankiloiden toimintaa ei voida järjestää normaalisti, mikä on korvaavaa toimintaa?

Toimintaan osallistuminen pyritään järjestää normaalisti. Toimintavelvollisuuden sisältöä voidaan muuttaa tarpeen mukaan. Korvaava toiminta on rangaistusajan suunnitelmaa edistävää, esimerkiksi siirtymistä työtoiminnasta toiseen työtoimintaan, itseopiskelua, etäopetusta tai sähköisten palvelujen opettelua.

Voidaanko vankiloissa järjestää edelleen tapahtumia?

Yli kymmenelle hengelle tai useammalla osastolla asuville vangeille yhteiseksi tarkoitettuja tapahtumia ei järjestetä, tällaisia ovat esimerkiksi konsertit ja urheilukisat.

Miten vangit pitävät yhteyttä vankilan ulkopuolelle?

Puhelut, vankisähköposti, Suomi.fi-palvelu ja kirjeposti toimivat edelleen. Vangeilla on mahdollisuus Skype-puheluihin. Skype-puheluiden kestoa voidaan rajata esimerkiksi 15 minuuttiin, jotta puhelumahdollisuudet ovat mahdollisimman tasapuoliset kaikille.

Lähiomaisten ja vankien lasten tapaamisiin liittyviä päätöksiä tehdään juhannusviikolla. Tapaamiset ovat olleet keskeytyksissä 13.3.2020 lähtien. Henkilökohtaiset tapaamiset on koronarajoitusten aikaan korvattu Skype-tapaamisilla.

Järjestetäänkö perhetapaamisia?

Perhetapaamiset on jouduttu väliaikaisesti perumaan vallitsevan tilanteen vuoksi. Yhteydenpito on korvattu lisäämällä mahdollisuuksia Skype-puheluihin.

Lähiomaisten ja vankien lasten tapaamisiin liittyviä päätöksiä tehdään juhannusviikolla. Tapaamiset ovat olleet keskeytyksissä 13.3.2020 lähtien. Henkilökohtaiset tapaamiset on koronarajoitusten aikaan korvattu Skype-tapaamisilla.

Pääseekö vangit poistumisluville?

Poistumisluvista päättää yksikön johtaja. Päätöksissä huomioidaan yhteiskunnassa vallitsevat olosuhteet ja riski koronaviruksen leviämisestä. Poistumislupia on koronatilanteen vuoksi käytännössä myönnetty vain erityisen tärkeästä syystä, eli läheisen hautajaisiin tai erittäin vakavasti sairaan läheisen luona käyntiin.

Tarvittaessa jo myönnetty poistumislupa voidaan peruuttaa vankeuslaissa säädetyin perustein.

Korvataanko koronarajoitusten takia käyttämättä jääneitä rangaistusajan pituuden perusteella myönnettäviä poistumislupia rajoitusten poistumisen jälkeen?

Normaaliolosuhteissa poistumislupia voidaan myöntää rangaistusajan pituuden perusteella enintään kolme vuorokautta kahden kuukauden ajanjaksoa kohden vangin loma-ajan alettua. Poistumisluvat perustuvat vankeuslaissa säädettyihin perusteisiin, ja ne ovat aina harkinnanvaraisia. Tästä johtuen poistumislupia, jotka olisi mahdollisesti myönnetty ilman koronaviruksesta aiheutuneita rajoituksia, ei voida myöntää myöhemmin pidettävinä.

Miten koronatilanne vaikuttaa valvottuihin koevapauksiin?

Valvottujen koevapauksien toimenpano jatkuu. Toimintavelvoite koronatilanteen aikana on usein kotoa käsin tehtävää toimintaa, kuten ohjelmatoimintojen suorittamista omatoimisesti tai puhelimitse, etätyötä tai -opiskelua.

Työssä käyminen voi jatkua, etenkin mikäli työ on yhteiskunnan kannalta kriittistä toimintaa. Työssä käymisestä sovitaan aina erikseen.

Asuntotarkastuksissa sekä valvontapantojen kiinnittämisessä valvotuille noudatetaan terveysviranomaisten ohjeistuksia.

Pääseekö muut viranomaiset vankilaan tapaamisiin?

Tapaamiset ovat edelleen mahdollisia viranomaisille, asianajajille sekä oikeusavustajille.

Miten koronatilanne vaikuttaa oikeuskäytäntöihin ja kuulemisiin?

Osa oikeudenkäynneistä toteutetaan sähköisten palveluiden, kuten videoyhteyden avulla.

Kuulusteluissa suositaan etäyhteyksiä.

Asianajajat tapaavat vankiloiden pleksitapaamistilassa, jos kyseisiä tapaamisia ei ole mahdollista järjestää etäyhteydellä. Tapaajien välillä on riittävä turvaväli.

Onko vangeilla mahdollista opiskella koronatilanteen aikana?

Opiskelu on mahdollista, jos se on toteutettavissa selliopiskeluna tai etänä sähköisten palveluiden avulla.

Voivatko vangit voivat osallistua korkeakoulujen pääsykokeisiin?

Koronaepidemian vuoksi korkeakoulujen pääsykokeet järjestetään tänä vuonna sähköisesti. Suljetuissa vankiloissa sähköiseen pääsykokeeseen voi osallistua yhteistyöoppilaitokselta hankitun tietokoneen ja internet-yhteyden välityksellä.

Pääsykokeen voi suorittaa vankilan ulkopuolella omalla koneella erikseen määritellyssä paikassa, jos edellytykset poistumisluvan saamiseksi täyttyvät. Tutkintavangille voidaan antaa lupa poistua lyhyeksi ajaksi vankilasta valvonnan alaisena pääsykokeeseen osallistumiseksi.

Onko vangeilla mahdollista harrastaa koronatilanteen aikana

Vapaa-ajantoimintaa järjestetään edelleen vankiloissa, mutta järjestelyt ovat vankilakohtaisia.

Kuntoilu kuntosaleilla ja liikuntasaleissa sekä saunominen on mahdollista 1.6. alkaen, kun huolehditaan hygieniasta ja riittävistä etäisyyksistä muihin ihmisiin. Salien käyttöä voidaan porrastaa.

Harrastusmahdollisuuksia harkitaan aina tapauskohtaisesti lakia ja Rikosseuraamuslaitoksen sekä terveysviranomaisten antamaa ohjeistusta noudattaen.

Vangeilla on edelleen mahdollisuus käyttää kirjaston palveluita ja tilauksen voi tehdä esimerkiksi asiointilomakkeella.

Voiko vankiloissa harjoittaa uskontoa?

Vankiloissa on edelleen mahdollista harjoittaa uskontoa. Jumalanpalvelus voidaan esimerkiksi järjestää osastoittain, radion tai Skypen avulla.

Miten koronatilanne vaikuttaa vankien työtoimintaan ja palkanmaksuun?

Mikäli toimintoihin osallistuminen keskeytyy koronatilanteen vuoksi, vangeille pyritään järjestämään korvaavaa toimintaa, esimerkiksi opiskelua sellissä, yksilötyönä suoritettava toimintaohjelma tai muuta vastaavaa pääsääntöisesti omatoimisesti toteutettavaa toimintaa.

Mikäli toiminta keskeytyy koronaviruksen vuoksi, eikä vankila voi tarjota vaihtoehtoista toimintaa, vangeille maksetaan keskeytyksen ajalta toimintarahaa tai avolaitostyöstä maksettavaa palkkaa toiminnan keskeytyshetkellä voimassa olevan toimintaansijoituspäätöksen mukaisesti. Suljettujen laitosten työtoimintaa laajennetaan ja tarjotaan useammalle vangille 1.6. alkaen.

Avovankiloiden siviilityölupia ei peruta koronatilanteen vuoksi, mutta niistä päätetään aina yksikkökohtaisesti ja yksilökohtaisesti. Työssäkäyville järjestetään tarpeen mukaan erillismajoitus. Avolaitoksissa avolaitostyöt voidaan aloittaa ulkotöiden osalta 1.6. alkaen pienryhmissä.

Miten riskiryhmät otetaan huomioon?

Useat vangit kuuluvat riskiryhmiin. Riskiryhmiin kuuluvien, esimerkiksi yli 70-vuotiaiden, sijoitteluilla eri osastoille ja selleihin pyritään takaamaan kaikille mahdollisimman turvalliset olot.

Miten toimitaan, jos vangilla epäillään koronavirustartuntaa?

Vankilan henkilökunta on yhteydessä Vankiterveydenhuollon yksikköön, joka vastaa vankien terveydenhuollosta. Vankilassa vankilan poliklinikan henkilökunta tarkastaa vangin terveydentilan. Jatkotoimet tehdään terveydenhuoltohenkilöstön ohjeiden perusteella. Vankiterveydenhuollon yksikkö tekee tarvittaessa päätöksen vangin määräämisestä karanteeniin ja eristämisestä tartuntatautilain perusteella. Vanki voidaan siirtää tarvittaessa vankisairaalaan tai julkisen terveydenhuollon alaiseen sairaalaan.

Mistä vangit saavat tietoa koronatilanteesta?

Vankilan ja Vankiterveydenhuollon yksikön henkilökunta on ensiarvoisen tärkeä tiedonvälittäjä koronatilanteen kehittymisestä. Lisäksi vankien Portti-intraan on lisätty tietoa usealla kielellä koronaviruksesta. Portissa on panostettu myös henkiseen hyvinvointiin ja perheasioihin liittyviin sisältöihin.

Miten koronatilanne vaikuttaa vankien siirtoihin?

Suljetuista vankiloista tehdään edelleen siirtoja avolaitokseen. Siirtoja suljetusta vankilasta toiseen suljettuun vankilaan tehdään vain tärkeästä syystä. Tutkintavankiloiden osalta vankisiirtojen jatkaminen normaalien käytäntöjen mukaisesti on perusteltua tutkintavankiloiden yliasutuksen hillitsemiseksi.

Vankien siirtoja ei toteuteta kesken karanteenia tai eristystä.

Miten lyhyet tuomiot toimeenpannaan poikkeusolojen aikana?

Sakon muuntorangaistusten ja ehdottomien vankeusrangaistusten täytäntöönpanon aloitusta siirretään 31. heinäkuuta 2020 saakka. Uusien vankien ottamista vankilaan on tarpeen rajoittaa, jotta koronavirusepidemian vaikutukset saataisiin minimoitua. Jo määrättyjä ilmoittautumisaikoja ei peruta.

Miten lasten tapaaminen on järjestetty?

Perhe- ja muut tapaamiset vankiloihin on jouduttu väliaikaisesti peruuttamaan, mikä koskee myös lapsia. Vankilassa olevaan läheiseen voi olla yhteydessä muilla tavoin, kuten Skypellä, puhelimitse, kirjeitse ja vankisähköpostilla.

Lähiomaisten ja vankien lasten tapaamisiin liittyviä päätöksiä tehdään juhannusviikolla. Tapaamiset ovat olleet keskeytyksissä 13.3.2020 lähtien. Henkilökohtaiset tapaamiset on koronarajoitusten aikaan korvattu Skype-tapaamisilla.

Tehdäänkö vangeille ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaille päihdetestauksia koronaviruspandemian aikana?

Epäiltyyn päihtymystilaan puututaan aina. Päihdevalvontaa ja -testauksia tehdään myös koronaviruspandemian aikana. Päihteiden käyttö johtaa sanktioihin, kuten normaalioloissa. Päihdetestaukset toteutetaan turvallisesti käyttämällä suojavarusteita ja noudattamalla hygieniaohjeistuksia.

Miten vankilasta pääsee käyttämään videoyhteyksiä?

Vangille voidaan antaa lupa olla yhteydessä lähiomaisiinsa tai muihin läheisiinsä käyttäen valvottua videoyhteyttä, jossa osallistujilla on puhe- ja näköyhteys keskenään. Myös asiamiehen tapaaminen voidaan vangin tai asiamiehen pyynnöstä järjestää videoyhteyden välityksellä. Videoyhteydellä on myös mahdollista olla yhteydessä viranomaisiin ja kumppanuustahoihin Rikosseuraamuslaitoksen työntekijän avustamana. Videoyhteyksien tarjonta vaihtelee jonkin verran yksikkökohtaisesti.

Miten vankilasta pääsee käyttämään internetiä?

Vangille voidaan antaa lupa rajoitetun internetin käyttöön toimeentuloon, työ-, koulutus-, oikeus-, sosiaali- tai asuntoasioiden hoitamiseen liittyvästä tai muusta vastaavasta tärkeästä syystä. Internetin käyttöä koskevasta luvasta ja luvan peruuttamisesta sekä tietokoneen antamisesta vangin haltuun päättää vankilan johtaja taikka turvallisuudesta tai toiminnasta vastaava virkamies. Apua netin käyttöön saa vankiloiden työntekijöiltä, erityisesti digiohjaajilta.

Mitä sähköisiä palveluja vankilassa voi käyttää internetin kautta?

Suljetun vankilan internetyhteydellä voi selata useita päihde-, terveys- ja sosiaalipalveluja. Myös opiskeluun ja työllistymiseen liittyviä palveluja on paljon. Lisäksi voi selata myös mm. asunnonhakusivuja ja vapautumisen kannalta olennaisten siviilin toimijoiden palveluita (Kela, Vero yms.). Internetpankit toimivat myös. Viranomaisiin voi olla yhteydessä suomi.fi -sähköisen viestipalvelun avulla.

Miksi kaikki eivät pääse internetiin / etäpalveluihin vankiloissa?

Internetin käyttöä koskevasta luvasta ja luvan peruuttamisesta sekä tietokoneen antamisesta vangin haltuun päättää vankilan johtaja taikka turvallisuudesta tai toiminnasta vastaava virkamies. Internetin käyttöä koskevan luvan myöntäminen edellyttää, ettei internetin käytöstä aiheudu vaaraa vankilan järjestykselle tai turvallisuudelle taikka vangin tai muun henkilön turvallisuudelle. Jos internetin käyttöä koskevan luvan myöntämisen edellytykset eivät enää päätöksen tekemisen jälkeen täyty tai vanki rikkoo luvan ehtoja, lupa voidaan peruuttaa.

Pääseekö vankilassa käyttämään sähköpostia?

Suljetussa vankilassa ei pääse käyttämään omaa sähköpostia. Sen sijaan on mahdollista vastaanottaa sähköpostia vankilan vankipostiosoitteeseen. Sieltä henkilökunta printtaa saapuneen sähköpostin vangille. Vangille ei voi lähettää liitetiedostoja. Internet käyttöluvan saaneet vangit voivat käyttää suomi.fi -sähköistä viestipalvelua, jonka avulla voi olla yhteydessä viranomaisiin. Avovankilassa internet käyttöluvan saaneet vangit voivat kirjautua myös internetpohjaisiin henkilökohtaisiin sähköpostipalveluihin.

Miten korona vaikuttaa vankilaopetukseen?

Muutamissa vankiloissa järjestetään lähiopetusta koronatilanne huomioiden (esim. turvavälit, pienemmät ryhmät). Pääosin vankiloissa on siirrytty etäopiskeluun. Etäopiskelu vankilassa tarkoittaa itsenäistä tehtävien tekemistä. Opettaja lähettää tehtävät vankilan virkamiehelle, joka toimittaa ne vangeille. Tehdyt tehtävät lähetetään opettajalle tarkastettavaksi. Vangeilla on useimmissa vankiloissa mahdollisuus saada etäopetusta ja tukea opettajalta Skypen tai puhelimen avulla.


Yhdyskuntaseuraamukset

Miten koronatilanne vaikuttaa yhdyskuntaseuraamustoimistojen aukioloaikoihin?

Yhdyskuntaseuraamustoimistot palvelevat normaalin aukioloajan puitteissa, mutta yhteydenpito tapahtuu ensisijaisesti puhelimitse tai Skypen / Lyncin välityksellä.

Miten tavoittaa yhdyskuntaseuraamustoimistoissa työskentelevä rikosseuraamustyöntekijä? Mitä kanavia on käytössä?

Puhelin, Skype tai Lync tai salattu sähköposti.

Milloin rangaistusten suorittaminen aloitetaan poikkeusolojen aikana?

Uudet yhdyskuntaseuraamukset pyritään aloittamaan mahdollisimman normaalisti. Ilmoittautumiset voi hoitaa puhelimitse.

Miten eri yhdyskuntaseuraamukset suoritetaan poikkeusolojen aikana?

Yhdyskuntapalvelu

Yhdyskuntapalvelun työpalvelu voi jatkua, mikäli sen suorittaminen onnistuu THL:n antamien suojautumisohjeiden mukaisesti (esimerkiksi ulkotyöt) ja se palvelupaikan puolesta onnistuu. Mikäli työpalvelua ei voi jatkaa, arvioidaan, voiko yhdyskuntapalvelun sisältönä toteuttaa esimerkiksi ohjelmatoimintaa tai keskustelusarjoja etäyhteyksiä hyödyntäen. Muussa tapauksessa yhdyskuntapalvelu keskeytetään määräaikaisesti.

Valvontarangaistus

Uusia valvontarangaistuksien täytäntöönpanoja ei aloiteta pandemiatilanteessa.

Käynnissä olevien valvontarangaistusten osalta muutetaan rangaistusajan suunnitelmat sisältämään kotona tehtävää pakollista toimintavelvollisuutta. Toimintavelvollisuutta voidaan aikatauluttaa vähemmän kuin normaalissa tilanteessa.

Nuorisorangaistus, ehdollisen vankeuden ja ehdonalaisen vapauden valvonta

Täytäntöönpantavaksi tulevat nuorisorangaistukset ja valvonnat aloitetaan. Käynnissä olevien nuorisorangaistuksien osalta muutetaan rangaistusajan suunnitelmat sisältämään kotona tehtäviä kirjallisia tehtäviä, verkkotehtäviä, puhelimen tai turvalliseksi todettujen etäyhteyksien välityksellä pidettyjä yksilöohjelmatunteja tai teemakeskusteluja valvojan kanssa.

Täytäntöönpanossa olevissa valvonnoissa hyväksytään yhteydenpidoksi puhelinsoitto tai tapaamiset etäyhteyksillä.

Miten tulee toimia, jos sairastuu ja on sovittu tapaaminen rikosseuraamustyöntekijän kanssa?

Poissaolosta ilmoitetaan normaalisti rangaistusajan suunnitelmassa sovitulla tavalla.

Keskeytyykö yhdyskuntapalvelu, mikäli yhdyskuntapalvelupaikka on jouduttu sulkemaan?

Tässä tilanteessa vaihtoehtoista palvelupaikkaa voi olla vaikea löytää. Valvoja ja asiakas yhdessä arvioivat, onko mahdollista suorittaa esimerkiksi jokin ohjelma tai keskusteluja valvojan kanssa etäyhteyksiä hyödyntäen. Jos muuta toimintaa ei löydy, yhdyskuntapalvelu voidaan keskeyttää määräaikaisesti.

Minkälaisia tehtäviä voi suorittaa kotona osana yhdyskuntapalvelua?

Sisältönä voi olla esimerkiksi kirjallisia tehtäviä, päihde- ja mielenterveyspalvelujen onlinetehtäviä, keskusteluja ja ohjelmatunteja valvojan kanssa puhelimella tai Skypellä / Lyncillä. Sisällöistä tulee sopia etukäteen valvojan kanssa.

Tekeekö tukipartio edelleen kotikäyntejä?

Tukipartio tekee edelleen valvontakäyntejä, mutta tapaamiset hoidetaan mahdollisuuksien mukaan ulkona.

Miten sähköinen valvonta suoritetaan poikkeusolojen aikana?

Sähköinen valvonta hoidetaan normaalisti.

Miten rikosseuraamustyöntekijät ja asiakkaat suojautuvat lähikontaktia vaativissa tilanteissa?

Ensisijaisesti pitämällä riittävä etäisyys. Lähikontaktissa, kuten pannan asentaminen ja poistaminen, työntekijän suojavarustuksena ovat hanskat ja hengityssuojaimet. Mahdollisista flunssan oireista tulee ilmoittaa etukäteen.

Mistä saan apua, kun korona huolettaa ja ahdistaa?

Poikkeusolot herättävä helposti huolta ja epävarmuutta. Täältä löydät itsehoito-oppaan koronaan liittyvien huolten ja ahdistuksen käsittelyyn. Materiaalia voivat käyttää apunaan myös ammattilaiset vastaanottotyössä.

Opas koronavirukseen liittyvän huolen ja epävarmuuden käsittelyyn (Mielenterveystalo)


 
Julkaistu 2.6.2020