Rikosseuraamuslaitoksen ensimmäinen vastuullisuusraportti painottuu sosiaalisen vastuullisuuden tavoitteisiin

Rikosseuraamuslaitoksen ensimmäinen vastuullisuusraportti julkaistiin toukokuun alussa. Vastuullisuusraportin tavoite on viestiä sidosryhmille siitä, miten myötävaikutamme toiminnassamme kestävän kehityksen edistämiseen. Valtiokonttori on vuoden 2021 aikana ohjeistanut kaikkia valtion ministeriöitä, virastoja ja laitoksia laatimaan toiminnastaan vuosittaisen vastuullisuusraportin. Jatkossa vastuullisuusraportti tulee olemaan osa Rikosseuraamuslaitoksen vuosiraportointia.

Valtion vastuullisuusraportoinnin viitekehyksenä toimii Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) kestävän kehityksen toimintaohjelma (Agenda 2030) ja siinä asetetut 17 tavoitetta. Rikosseuraamuslaitoksen ensimmäinen raportti painottuu sosiaalisen vastuullisuuden tavoitteisiin. Painopistealueiksi valittiin tavoitteista sukupuolten tasa-arvo, eriarvoisuuden vähentäminen sekä rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto.

Ensimmäisen vastuullisuusraportin toteuttamisesta vastannut projektiasiantuntija Maria-Kaisa Nordström pitää Risen vastuullisuustyön kokoamista raportiksi hienona ja avartavana kokemuksena.

− Sukellus ydintehtäviimme vastuullisuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta sai hämmästyttämään, miten hienoja asioita meillä esimerkiksi sosiaalisen vastuun osalta tehdään. Toki on vielä paljon parannettavaa ja näkyväksi tehtävää. Kokonaistunne näiden asioiden ympärillä keskustellessa ja raportiksi kirjaamisessa oli kuitenkin ylpeys siitä, miten pitkään ja paljon näitä asioita huomioiden on jo tehty.

Valtiokonttori on suositellut, että vastuu vastuullisuusraportin toteuttamisesta vaihtelisi vuosittain työntekijältä ja työryhmältä toiselle, jotta vastuullisuutta tulee pitkällä ajanjaksolla kuvattua useista näkökulmista. Nordström odottaa, että ensi vuonna päästään raportoimaan paremmin myös Risen jalanjälkitietoja.

− Jalanjälkitietojen osalta odotamme valtion yhteisen datapankin valmistumista. Jalanjälkitavoitteidenkin eteen on tehty Risessä työtä jo pitkään. Vaikkapa hankintojen kestävään kehitykseen on kiinnitetty vahvasti huomiota, ja kiinteistöjen osalta esimerkiksi veden- ja sähkönkulutusta on saatu omilla toimenpiteillä vähennettyä huomattavasti.

Tutustu vastuullisuusraporttiimme

Tutustu valtionhallinnon muiden organisaatioiden vastuullisuusraportteihin (Valtiokonttori.fi)


Lisätietoja:
Rikosseuraamuslaitos, projektiasiantuntija Maria-Kaisa Nordström, puh. 050 358 3210

Julkaistu 18.5.2022