Rikosseuraamuslaitoksen ensimmäinen vastuullisuusraportti painottuu sosiaalisen vastuullisuuden tavoitteisiin

Rikosseuraamuslaitoksen ensimmäinen vastuullisuusraportti julkaistiin toukokuun alussa. Vastuullisuusraportin tavoite on viestiä sidosryhmille siitä, miten myötävaikutamme toiminnassamme kestävän kehityksen edistämiseen. Valtiokonttori on vuoden 2021 aikana ohjeistanut kaikkia valtion ministeriöitä, virastoja ja laitoksia laatimaan toiminnastaan vuosittaisen vastuullisuusraportin. Jatkossa vastuullisuusraportti tulee olemaan osa Rikosseuraamuslaitoksen vuosiraportointia.

Julkaistu 18.5.2022