Koronavuosien jonojen purkaminen nosti vankilukua – Tilastollinen vuosikirja 2022 on julkaistu

Rikosseuraamuslaitoksen vuosittainen tilastollinen vuosikirja on julkaistu. Vuoden 2022 tilastopaketista ilmenee muun muassa vankien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien rangais-tusten pituudet, yleisimmät rikostyypit sekä asiakasmääriin vaikuttavat trendit. Koronavuosien jonojen purkaminen vaikutti merkittävästi vankiluvun kasvuun.

Julkaistu 21.6.2023