Rikosseuraamuslaitoksen teettämät turvallisuusselvitykset ovat pohjana toteutettaville uudistuksille

Rikosseuraamuslaitos on teettänyt kaksi turvallisuusselvitystä vankiloiden turvallisuudesta sekä järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuuluvien vankien erityishaasteista. Raporteissa on erittäin hyviä ehdotuksia liittyen henkilökunnan turvallisuuden parantamiseen ja turvallisuuden järjestelyihin organisaation eri tasoilla.

Julkaistu 11.5.2021