Kyytöt ovat turvassa

Julkaistu 8.3.2007  Päivitetty 31.7.2013

Itä-Suomen aluevankila tiedottaa
8.3.2007

Itä-Suomen aluevankilaan kuuluvan Sukevan vankilan Iskolan avovankilaosaston lakkauttamisesityksen yhteydessä on noussut esiin huoli Iskolan maatilalla säilytettävän itäsuomenkarjan eli kyyttöjen kohtalosta. Kyseessä on vanhin suomalainen karjarotu.

Huhtikuun lopussa päättyvän yhteistoimintamenettelyn jälkeen päätetään vankilaosaston mahdollisesta lakkauttamisesta, mutta itäsuomenkarjan hävittämisestä ei ole kyse. Jos Iskolan avovankilaosasto lakkautetaan niin se ei automaattisesti merkitse maatalouden loppumista Iskolan maatilalla.

Tämän arvokkaan alkuperäisrodun tulevaisuus selvitetään maa- ja metsätalousministeriön asettamassa työryhmässä tämän vuoden loppuun mennessä. Työryhmässä, jossa vankeinhoitolaitos on edustettuna, tutkitaan myös vankeinhoitolaitoksen mahdollisuudet olla edelleenkin jossakin muodossa mukana itäsuomenkarjan säilyttämisessä joko Iskolan maatilalla tai vankeinhoitolaitoksen muissa yksiköissä. Eri vaihtoehdot selvitetään perusteellisesti, jotta itäsuomenkarjan tulevaisuus tulisi pysyvästi turvatuksi.

Iskolan osaston mahdollinen lakkauttaminen ei myöskään vaaranna henkilökunnan työpaikkoja. Henkilökunta siirtyy tällöin Sukevan vankilan päälaitokselle.

Itä-Suomen aluevankilan johtaja
Heikki Kokkonen