Vankeinhoidon avainhenkilöksi vankitietojärjestelmän keskeinen kehittäjä

Julkaistu 25.5.2007  Päivitetty 31.7.2013

25.5.2007

Vankeinhoidon vuoden 2006 avainhenkilöksi on valittu tarkastaja Pirjoliisa Joutsen Rikosseuraamusviraston oikeudellisesta yksiköstä. Tarkastaja Joutsenen asemaa vankitietojärjestelmän luomisessa ja käyttöönotossa on Länsi-Suomen aluevankilan täytäntöönpanohenkilökunnan tekemän esityksen perusteella pidettävä merkittävänä.


Vankeinhoidon avainhenkilön valitsi kahdeksatta kertaa avainhenkilötoimikunta, jossa on Rikosseuraamusviraston, Vankeinhoitolaitoksen, järjestötoiminnan ja henkilöstön edustus. Avainhenkilö valitaan suoraan henkilökunnalta tulleiden ehdotusten joukosta. Lopullisen päätöksen tekee Vankeinhoitolaitoksen pääjohtaja.

Vankeinhoitolaitoksessa otettiin käyttöön marraskuussa 2005 uusi vankitietojärjestelmä, jonka keskeisen osan muodostaa täytäntöönpanon osuus. Järjestelmän käytöstä saatujen kokemusten perusteella voidaan sen todeta toimineen hyvin. Tosin järjestelmä vaatii edelleen kehittämistä muun muassa vankeutta koskevan lainsäädännön uudistumisen myötä. Tarkastaja Joutsenen asemaa vankitietojärjestelmän luomisessa ja käyttöönotossa on tehdyn esityksen perusteella pidetty merkittävänä.

Toimikunnan perusteluissa vankitietojärjestelmän rangaistusten täytäntöönpanoa koskevan osion mainitaan muodostavan sekä laajuudeltaan että vaikeudeltaan erittäin haasteellisen kokonaisuuden. Sen määrittelystä ja toiminnallisesta suunnittelusta Joutsenella oli henkilökohtainen kokonaisvastuu. Joutsen on osoittanut Vati-järjestelmän kehitystyössä erinomaista täytäntöönpanoon liittyvän asiakokonaisuuden hallintaa ja tinkimätöntä asennetta toimittajaa kohtaan. Saadun selvityksen perusteella hän on asiallisella tavalla ottanut kehittämistyössä huomioon annetun palautteen ja vastannut lukuisiin järjestelmän kehittämiseen liittyviin kysymyksiin. Hän on omalla merkittäväksi katsottavalla työpanoksellaan edesauttanut jo tässä vaiheessa käyttäjien taholta kiitosta saaneen järjestelmän valmistumista ja on tällä perusteella tehnyt poikkeuksellisen vastuullista ja ansiokasta sekä erityistä tunnustusta ansaitsevaa virkatyötä.


Lisätietoja:
Avainhenkilötoimikunnan puheenjohtaja, vankeinhoitojohtaja Ahti Lempiö, p. 050 341 7621