Liikennejuopumuksesta tuomittujen ja elinkautisvankien määrät edelleen kasvussa

Julkaistu 13.6.2007  Päivitetty 31.7.2013

14.6.2007

Rikosseuraamusvirastossa on valmistunut vuosittain toukokuun 1. päivä tehtävä poikkileikkausraportti vankirakenteesta. Vankiluku on vähentynyt vuoden aikana lähes kaikissa rikosryhmissä. Sen sijaan liikennejuopumuksesta tuomittujen määrä kasvoi 10 prosentilla. Myös elinkautisvankien määrä jatkoi kasvuaan. Alle 21-vuotiaiden vankeusvankien määrä on nyt alhaisempi kuin koskaan.

Toukokuun ensimmäisenä päivänä 2007 vankiloissa oli kaikkiaan 3 624 vankia, mikä on runsaat 200 vankia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vankiluvun väheneminen on tapahtunut tuomionsa saaneiden vankeusvankien ja sakkovankien ryhmässä. Vankeusvankeja oli 217 ja sakkovankeja 68 edellisvuotta vähemmän. Tutkintavankeja oli puolestaan 51 edellisvuotta enemmän. Myös elinkautisvankien määrä jatkoi kasvua ja heitä oli 10 enemmän kuin vuotta aiemmin, kaikkiaan 138.

Vankiluku väheni lähes kaikissa rikosryhmissä. Toukokuun ensimmäisenä päivänä vankiloissa oli 1 158 väkivaltavaltarikoksista tuomittua vankia, 7 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Omaisuusrikoksista tuomittujen vankien määrä väheni edellisvuodesta 13 prosenttia ja ryöstöistä tuomittujen määrä 28 prosenttia. Myös huumerikoksista tuomittujen määrä jatkoi pari vuotta sitten alkanutta vähenemistä. Huumerikoksista tuomittuja oli 434, mikä on 10 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Liikennejuopumuksesta tuomittujen määrä sen sijaan lisääntyi vuodessa 10 prosentilla, ollen 426.

Merkittävää vähenemistä on havaittavissa nuorten vankeusvankien määrässä: ikäryhmässä 15-21 –vuotiaat vankimäärä on vuodessa puolittunut 35:een ja 21-24 –vuotiaiden vankien määrä on vähentynyt sadalla ja on nyt 312.

Vankeusajat lyhenivät jonkin verran edellisvuodesta. Alle puolen vuoden ennakoitua laitosaikaa suorittavien vankien määrä lisääntyi 70 vangilla 637 vankiin. Vähintään kahden vuoden ennakoitu laitosaika oli puolestaan 1 110 vangilla, mikä on 113 vankia edellisvuotta vähemmän.

Suljettujen laitosten käyttöaste on säilynyt korkeana vankiluvun laskusta huolimatta. Yli 120 prosentin käyttöasteella toimivat Hämeenlinnan, Jokelan, Vantaan, Vaasan ja Kuopion vankilat. Tiukin yliasutustilanne on kuitenkin Mikkelin vankilassa, missä vankipaikkoja on 56 ja vankeja 96 eli käyttöaste on 171 prosenttia.


Lisätietoja: erikoistutkija Marja-Liisa Muiluvuori, p. 010 36 88571

Raportti vankirakenteesta ilmestyy Rikosseuraamusviraston monistesarjassa (4/2007) on luettavissa osoitteessa www.rikosseuraamus.fi/39517.htm