Etelän vankilakisko on 10 vuotta kuntouttanut päihdeongelmaisia vankeja

Julkaistu 29.8.2007  Päivitetty 31.7.2013

29.8.2007

Huomattava osa vangeista on päihdeongelmaisia. Vankilat tarjoavat mahdollisuuden erilaisiin päihdekuntoutusohjelmiin ja muuhun kuntouttavaan toimintaan. Kiskon yhteisöhoito® -malli on Kalliolan Kiskon klinikalla kehitetty ja käytetty päihdehoitomalli.

Vankeinhoidossa ohjelma on tarkoitettu päihderiippuvaisille henkilöille, joilla on rangaistusaikaa jäljellä 1v 2kk - 2 vuotta. Rikosseuraamusvirasto on virallisesti hyväksynyt Kiskon yhteisöhoidon ® I ja II-vaiheet vankiloiden päihdeohjelmaksi. Kiskohoidon kolmanteen vaiheeseen osallistutaan vapautumisen jälkeen siviilissä. Ohjelman kokonaiskesto on yksilöllinen, 1v 8kk - 2½ vuotta. Vankiloiden tarjoama mahdollisuus näin pitkään päihdehoitoon on erityisen merkittävää. On myös merkittävää, että vangilla on mahdollisuus jatkaa hoitoa puoli vuotta vapauduttuaan saman hoitomallin sisällä, mikäli kunta myöntää maksusitoumuksen.

Etelä- ja Länsi-Suomesta kotoisin olevat hakeutuvat pääsääntöisesti Etelän vankilakiskoon ja Pohjois- ja Itä-Suomesta kotoisin olevat hakeutuvat Pohjoisen vankilakiskoon. Etelän vankilakiskossa 1. vaihe suoritetaan Keravan vankilassa. I-vaiheen tavoitteena on päihdesairauden tunnistaminen ja myöntäminen, rikollisesta alakulttuurista luopuminen sekä yhteisöön kiinnittyminen. AA/NA ryhmäkäynnit alkavat. Työpaikkana on vankilan puutarha. Toinen vaihe on Helsingin avovankilan Vantaan osastossa, jossa työpaikkoina ovat avovankilan työkohteet.

Kiskon yhteisöhoidon ® II-vaihe toteutetaan avolaitoksessa, jossa läheis- ja perhetyö on olennainen osa hoito-ohjelmaa. Ohjelmaan kuuluu myös jälkihoito ja seuranta. Toisen vaiheen sisältönä on muuttaa narkomaanin epäonnistumis- ja itsetuhokäyttäytymistä ylläpitävää elämäntapaa. Menetelmänä käytetään sopimuksiin pohjautuvaa muutoskeskeistä ryhmätyöskentelyä, kirjallisia tehtäviä, luentoja ja yksilökeskusteluja. Palkallinen työnteko on myös oleellinen osa toista hoitovaihetta. Ohjelmaa jatketaan kolmannessa vaiheessa Kalliolan klinikoiden jatkohoitoyksikössä vankilasta vapautumisen jälkeen tai koevapausaikana.

Tärkein seikka hoitoon hakeutumisessa on päihderiippuvuus ja halu muutokseen. Hoito on yhteisöhoitoa, jonka periaatteina ovat selkeät säännöt ja seuraamuskäytäntö, jotka takaavat hoitorauhan. Oppilailla on hierarkkinen vastuu ja ehdoton vaatimus väkivallattomuudesta ja päihteettömyydestä, jota kontrolloidaan huumevirtsatesteillä. Päihteiden käytöstä sekä fyysisestä tai henkisestä väkivallasta seuraa välitön uloskirjoitus.

Etelän vankilakiskon 10-vuotisjuhlaa vietetään Keravan vankilassa 29. elokuuta.

Lisätietoja: Keravan vankilan johtaja Timo Koivuniemi p. 0500 813 430, Helsingin avovankilan apulaisjohtaja Arto Tolkki p. 050 516 3648, psykologi Ulla Kalima, Keravan vankila, p. 010 3682764 ja erityisohjaaja Marko Tapio p. 010 3681919