Sukevan vankilan Iskolan avovankilaosaston lakkauttaminen

Julkaistu 28.8.2007  Päivitetty 31.7.2013

28.8.2007

Itä-Suomen aluevankilaan kuuluva Iskolan avovankilaosasto sijaitsee Sonkajärven kunnassa muutaman kilometrin etäisyydellä Sukevan vankilan päälaitoksesta. Maatilan kokonaispinta-ala on 1658 ha, josta metsää 1403 ha, viljeltyä peltoa 221 ha ja loput suojavyöhykkeitä, tie-, tontti-, ym. alueita. 48-paikkaisen avovankilaosaston kustannukset vuonna 2006 olivat 1.132.267 euroa.

Osaston käytön jatkaminen edellyttäisi rakennusten täydellistä peruskorjausta muutaman vuoden kuluessa. Myös maatilan toiminnan jatkaminen edellyttäisi mittavia investointeja ja käyttöomaisuushankintoja tulevaisuudessa. Peruskorjauksen kustannukset ja Itä-Suomen aluevankilan tuleva vankipaikkatarve puoltavat kuitenkin laitoksesta luopumista. Itä-Suomen aluevankilan vankipaikkojen kokonaiskäyttöaste on tällä hetkellä noin 93 %. Suljettujen paikkojen käyttöaste on noin 110 % ja avolaitospaikkojen noin 60 %. Valvotun koevapauden arvioidaan tulevaisuudessa vähentävän vankeja erityisesti avolaitoksista.

Iskolan toiminta rakentuu lähes yksinomaan maatalouteen. Maatila on toiminut erittäin hyvin, mutta maatilan ylläpito ei ole vankeinhoidon ydintehtäviä ellei se tue riittävästi vankeinhoidon tavoitteita. Luonnonmukaisessa tuotannossa toimiva maatila tukee välillisesti vankeinhoidon tavoitteita työllistämällä vankeja terveellisessä työympäristössä ja edesauttaa mm. kuntoutumisessa. Työkokemuksena se ei kuitenkaan tarjoa kovinkaan monelle vangille mahdollisuutta sijoittua vapautumisen jälkeen maatalouden ammatteihin. Vankien toimintakyky on heikentynyt selvästi viime vuosien aikana. Maataloustyöt puolestaan ovat vaativia ja vankien työllistäminen vaatii työturvallisuussyistä merkittävää henkilöstöpanostusta työnohjaukseen ja valvontaan.

Iskolan lakkauttaminen antaa paremmat mahdollisuudet Sukevan vankilan päälaitoksen kehittämiseen. Iskolasta vapautuu aluevankilan talouden sopeuttamiseen sekä muiden toimintojen kehittämiseen yhteensä noin 14 henkilötyövuoden resurssit. Jokaiselle Iskolan vakinaiselle työntekijälle järjestetään työpaikka Sukevan vankilan päälaitoksella. Iskolan lakkauttamisella ei ole turvallisuus- tai muita vaikutuksia 176-paikkaisen peruskorjatun päälaitoksen toimintaan. Itä-Suomen aluevankilan strateginen ja toiminnallinen linjaus on, että Iskolan avovankilaosaston toiminta lakkaa 1.6.2008.

Vankeinhoitolaitos jatkaa Pelson vankilan maatilalla 1980-luvulla alkanutta toimintaa lapinlehmän eli pohjoissuomenkarjan ja suomenlampaan elävänä geenipankkina. Pelson geenipankkikarja koostuu 48 pohjoissuomenkarjan lehmästä, viidestä siitossonnista ja 70 hiehosta, teurassonnista, lehmä- ja sonnivasikasta. Tilalla on lähes 300 suomenlammasuuhta.

Mikäli alkuperäiskarja siirtyy opetusmaatiloille, Vankeinhoitolaitos luovuttaa noin satapäisen karjan veloituksetta.

Lisätietoja: Itä-Suomen aluevankilan johtaja Heikki Kokkonen p. 0500 576 748