Vankilasta vapaaksi - Yhteistoiminta vapautuvien vankien jälkihuollossa

Julkaistu 28.11.2007

Rikosseuraamusvirasto, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Rikosseuraamusalan koulutuskeskus järjestävät Vankilasta vapaaksi -yhteistyöseminaarin Helsingissä 4. – 5.12.2007.

Seminaarin tavoitteena on tarjota rikosseuraamusjärjestelmän organisaatioiden, kuntaviranomaisten sekä 3. sektorin yhteistyöorganisaatioiden edustajille mahdollisuus kehittää vankilasta vapautumisvaiheen yhteistyömuotoja sekä suunnitelmallisen vapautumisen malleja.

Vuoden 2006 lokakuussa voimaan astui uusi vankeuslaki, jonka keskeisiä tavoitteita on vangin elämänhallinnan ja yhteiskuntaan sijoittumisen edistäminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi vangin sosiaalisen selviytymisen tukeminen paitsi vankeusaikana myös vapautuessa on tärkeää. Vapauttamisvaiheessa rikosseuraamusjärjestelmän organisaatioiden ja kuntaviranomaisten sekä työhallinnon välisen yhteistyön rinnalla korostuvat 3. sektorin yhteistyötahojen valmiudet osallistua vapautuvien vankien jälkihuoltoon.

Sosiaali- ja terveysministeriön, oikeusministeriön ja Suomen Kuntaliiton vankien jälkihuoltotyöryhmän selvitys rikoksesta rangaistujen tuen tarpeesta sisälsi (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:6) suosituksen yhteistoiminnan organisoinnista.
Tavoitteeksi katsottiin vankien jälkihuollon pitkäjänteinen kehittäminen yhteistyössä kuntien, Vankeinhoitolaitoksen ja Kriminaalihuoltolaitoksen kanssa siten, että vapauttamis- ja valvontasuunnitelmat sekä kuntien hoito-, huolto- ja kuntoutussuunnitelmat tukisivat toisiaan ja asiakkaan selviytymistä.

Vankilasta vapaaksi –seminaarin ohjelma koostuu alan asiantuntija-puheenvuoroista sekä alustetuista työpajoista, joissa käsitellään yhteistyön tarvetta ja jatkumoita vankilan kuntouttavista toiminnoista yhteiskunnan palveluihin.

Vankilasta vapaaksi –seminaari järjestetään 4. – 5.12.2007 Diakonia-ammattikorkeakoulun tiloissa osoitteessa Alppikatu 2 A ja Sturenkatu 2. Seminaari on osa Diakonia-ammattikorkeakoulun organisoimaa kriminaalityö -seminaarisarjaa.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Vuokko Karsikas, Rikosseuraamusvirasto, puh. 050 331 3041
Lehtori Risto Sirén, Diakonia-ammattikorkeakoulu, puh. 040 765 9078