Kuntouttava vankityö jatkuu pääkaupunkiseudulla

Julkaistu 20.2.2008  Päivitetty 31.7.2013

20.2.2008

KUVA on Helsingin avovankilan ja Helsingin sosiaaliviraston yhteistyönä toteuttama kuntouttavan vankityön ohjelma helsinkiläisille miesvangeille. Ohjelmassa vangeille järjestetään työpaikka. Lisäksi heidät otetaan tehostetun sosiaalityön piiriin tarjoamalla päihdekuntoutus- ja asumispalveluja sekä tukea velka-asioiden järjestelyyn.

Vuonna 2008 uusitun Etelä-Suomen aluevankilan ja Helsingin sosiaaliviraston yhteistyösopimuksen mukaisesti KUVA-ohjelman kokonaisvaltaiset tukitoimet aloitetaan Helsingin avovankilan Vantaan osastolla ja niitä jatketaan suunnitelmallisesti Helsingin sosiaalivirastossa vapautumisen jälkeen.

Ohjelmaan hakevalta edellytetään, että hän on osallistunut päihdekuntoutukseen suljetussa vankilassa. Vankien motivaatio selvitetään haastatteluin ja siirtyessään avovankilaan ja ohjelmaan vanki sitoutuu päihteettömyyteen ja rikoksettomuuteen. KUVA-ohjelmassa vanki voi aloittaa yleensä noin 6-12 kuukautta ennen vapautumistaan.

KUVA-ohjelmassa vangit käyvät päivittäin Helsingin kaupungin järjestämässä työssä avovankilan ulkopuolella. Helsingin sosiaaliviraston työhönkuntoutus työllistää KUVAan tulleita vankeja aluksi noin kuusi viikkoa kestävässä perehdyttämistyössä metsä- ja puistotöissä Itä-Helsingin alueella. Varsinainen vankityö toteutetaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten entisöimistyönä.

KUVAn keskeisenä periaatteena on totuttaa osallistujat jo avovankilassa säännölliseen, palkalliseen työhön. Kuntoutumisen kannalta on tärkeää, että työ jatkuu keskeytyksettä samassa työympäristössä myös vapautumisen jälkeen. Helsingin kaupunki on vuonna 2007 voinut taata ohjelman puitteissa vapautuneille työtä aina seuraaviksi kahdeksaksi kuukaudeksi.

KUVA-ohjelma käynnistyi 15.11.1999. Vuoden 2007 loppuun mennessä siihen on otettu 92 eri vankia, joista 49 on vapautunut ohjelman puitteissa. Tukitoimintojen toteutukseen on sosiaaliviraston ohella osallistunut työvoimahallinto, kriminaalihuolto sekä kolmannen sektorin päihdejärjestöt.

Kuntouttavaa vankityötoimintaa seuraa, koordinoi ja kehittää Etelä-Suomen aluevankilan asettama seurantaryhmä, jossa ovat edustettuina Etelä-Suomen aluevankila, Helsingin sosiaalivirasto, Kriminaalihuoltolaitoksen Helsingin aluetoimisto sekä Kriminaalihuollon tukisäätiö Krits.

Lisätietoja:

Vankilan johtaja Kirsti Kuivajärvi, Helsingin avovankila, p. 050-321 6965
Apulaisjohtaja Arto Tolkki, Helsingin avovankila, p. 050-516 3648
Sosiaalityöntekijä Kristiina Kotkavuori, Helsingin avovankila, p. 010368 1916

Työhönkuntoutuksen päällikkö Leena Luhtasela, Helsingin sosiaalivirasto, p. 050-544 3734
Johtava sosiaalityöntekijä Carl-Olof Stenberg, Helsingin sosiaalivirasto, p. 050-3717808