Nikita Fouganthine valvottuun koevapauteen

Julkaistu 25.2.2008  Päivitetty 31.7.2013

25.2.2008

Elinkautista vankeusrangaistusta suorittavan Nikita Joakim Fouganthinen valvottu koevapaus on alkanut. Koevapauden on määrä kestää 1. heinäkuuta 2008 asti, jolloin hän pääsee Helsingin hovioikeuden päätöksen perusteella ehdonalaiseen vapauteen.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) sääntelee viranomaisten hallussa olevien asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa. Kyseisen lain 24 §:n 1 mom. 27 kohdan perusteella vankeinhoitoviranomaiset eivät anna Fouganthinen koevapauden toimeenpanosta mitään tietoja.

Valvottu koevapaus on ollut käytössä lokakuusta 2006 alkaen ja sen on vuoden 2007 aikana aloittanut noin 100 vankia. Kokemukset ovat olleet hyvin myönteisiä. Järjestely merkitsee uutta vaihetta asteittaisessa vapauttamisjärjestelmässä, ja sillä pyritään edistämään varsinkin pitkäaikaisten vankien sijoittumista yhteiskuntaan rangaistusajan loppuvaiheessa. Vankien toivotaan myös saavan rauhassa ja ohjatusti totuttautua takaisin siviilielämään.

Valvotussa koevapaudessa vanki voi asua kotonaan ja hän sitoutuu ehdottomaan päihteettömyyteen. Hänellä on toimintavelvoite eli hän käy töissä, opiskelee tai osallistuu kuntoutukseen tai muuhun toimintaan. Valvonta tapahtuu teknisin välinein, puhelinsoitoilla ja paikannuksella, ja siitä vastaa Vankeinhoitolaitos. Lisäksi voidaan tehdä tarkastuskäyntejä asunnolle ja toimintapaikalle sekä velvoittaa vanki pitämään yhteyttä vankilaan. Vangin liikkumista voidaan rajata tiettyjen kuntien alueelle sekä määrättyihin kellonaikoihin.

Valvonnan taso määritellään tapauskohtaisesti. Koevapauden ehtojen rikkomiseen, mm. päihteiden käyttöön, reagoidaan välittömästi.