Selvitys Vantaan vankilapaosta valmistunut

Julkaistu 7.3.2008

Rikosseuraamusvirasto tiedottaa 7.3.2008

Perjantaina 29.2.2008 noin kello 08.00-08.15 virolainen tutkintavanki karkasi Etelä-Suomen aluevankilaan kuuluvasta Vantaan vankilasta. Vangin karkaaminen havaittiin vasta lauantaina 1.3.2008 kello 15.30.

Karkaamisen ja sen havaitsemisen välisen poikkeuksellisen viiveen johdosta Vankeinhoitolaitoksen pääjohtaja Esa Vesterbacka määräsi Rikosseuraamusviraston selvittämään tapahtumien kulun. Selvitykseen kuului lauantai-iltana käynnistyneet alustavat kuulemiset, teknisten turvallisuusjärjestelmien tarkastukset sekä virkamiesten dokumentoidut kuulemiset.

Valmistuneen selvityksen mukaan vangin karkaamisen huomaamatta jääminen on johtunut pääasiassa yksittäisten virkamiesten laiminlyönneistä. Ulkoilua valvonut vartija olisi voinut ja hänen olisi tullut havaita karkaaminen sekä tehdä hälytys. Tekninen valvontajärjestelmä antoi karkaamisesta vankilan valvomoon hälytyksen, mikä olisi mahdollistanut karkaamisen estämisen tai ainakin sen välittömän havaitsemisen. Valvomon vartija poisti hälytyksen – ilmeisesti virhehälytyksenä - tarkistamatta sen syytä. Iltapäivällä osaston sulkemisen yhteydessä osaston vartija on olettanut vangin poissaololle olleen pätevä syy, mutta jättänyt asian varmistamatta.

Vankilan tekninen valvontajärjestelmä on ollut pääosin kunnossa. Osa vankilan valvomossa teknisen valvonnan apuna olevista laitteista on ollut epäkunnossa, mutta niiden korjaus oli tilattu. Yhden epäkunnossa olleen kameran palautus toimintakykyiseksi olisi voitu tehdä omin toimin. Laitteiden toimimattomuus ei suoranaisesti ole vaikeuttanut itse paon havaitsemista, mutta laitteiden kunnossa olo olisi mahdollisesti helpottanut havaitsemista.

Selvityksessä ei ole tullut esiin mitään, mikä viittaisi tahalliseen vangin karkaamisen edistämiseen.

Vankilassa on heti lauantaina ryhdytty korjaamaan havaittuja epäkohtia niin valvonnan tehostamisen, henkilökunnan ohjeistamisen kuin teknisten valvontavälineidenkin osalta.

Selvityksen valossa on perusteltua aihetta katsoa ulkoilua valvoneen vartijan ja valvomon vartijan tehtävien laiminlyöntien johtaneen vangin karkaamisen onnistumiseen. Lisäksi osastovartijana toimineen vartijan tehtävien laiminlyönnin katsotaan johtaneen karkaamisen havaitsemisen viivästymiseen. Vankilan turvallisuusohjeistus ja -käytännöt sekä tekniset turvallisuuslaitteet eivät ole olleet kaikilta osin asianmukaisessa kunnossa.

Rikosseuraamusvirasto lähettää selvityksen Etelä-Suomen aluevankilalle, jonka tulee ryhtyä asianmukaisiin toimiin ilmenneiden virkamiesten laiminlyöntien johdosta sekä varmistaa turvallisuusohjeistuksen ja –käytäntöjen sekä teknisten turvallisuuslaitteiden asianmukaiseen kuntoon saattaminen. Turvallisuuskäytäntöjä kehitettäessä on erityisesti otettava huomioon myös henkilökunnan turvallisuusnäkökohdat.

Pääjohtaja Vesterbackan mukaan tämän yksittäisen poikkeuksellisen tapahtumaketjun perusteella ei ole syytä tehdä johtopäätöksiä yleisen vankilaturvallisuuden heikentymisestä. Viime vuosien korkean vankimäärän aikana vankiloiden henkilökunnalta on vaadittu paljon venymistä ja paineensietokykyä. Samanaikaisesti kuitenkin karkaamisten määrä on saatu laskemaan henkilökunnan valppauden ja turvallisuustekniikan ansiosta. Esimerkiksi estäessään viime vuonna usean vangin väkivaltaisen joukkopaon Vantaan vankilan vartijat osoittivat erinomaista ripeyttä ja ammattitaitoa sekä poikkeuksellista rohkeutta.

Vankeinhoitolaitoksen ja Suomen ja Viron poliisin yhteistyön tuloksena vankikarkuri on otettu eilen kiinni Virossa.

Lisätietoja: pääjohtaja Esa Vesterbacka puh. 010 36 88400 ja 10.3. alkaen pääjohtajan työmatkan vuoksi vankeinhoitojohtaja Ahti Lempiö p. 050- 341 7621


TAPAHTUMAN KUVAUS

Alla on jäkikäteisen selvitystyön perusteella tehty yksityiskohtainen kuvaus vangin karkaamistapahtumasta.


Perjantai 29.2.2008

Kello
8.00 vangit viedään ulkoiluun, ulkoilua valvova vartija menee ulkoilupihan valvomoon vankien ulkoilun ajaksi.
8.06-8.12 vanki pakenee kiipeämällä neljän aidan yli jatkaen pakoa moottoritien suuntaan.
8.06 vankilan keskusvalvomoon tulee hälytys, joka kytketään välittömästi pois päältä. Valvomosta ei havaita pakoa.
9.00 ulkoilua valvonut vartija saattaa ulkoilemassa olleet vangit osastolle, mutta vangin puuttumista ei huomata.
15.30-15.40 osaston sulkeminen ja vahvuuslaskenta. Osastovartija huomaa vangin poissaolon, mutta olettaa tämän olevan käräjillä tai muulla asialla osaston ulkopuolella, eikä tarkista asiaa.

Lauantai 1.3.2008

kello
14.30 osaston sulkemisen yhteydessä vartija huomaa vangin puuttuvan ja ryhtyy selvittämään asiaa.
15.15 Ilmoitus aluevankilan päivystävälle virkamiehelle, Jaakko Jokiselle
15.30 löydettiin muuriin kiinnitetyn lakanaköyden pätkä ja jälkiä kiipeämisestä, minkä perusteella karkaaminen vahvistuu.
15.30 apulaisjohtaja Jokinen saapuu vankilaan ja määrää tehtäväksi etsintäkuulutuksen Vantaan poliisille ja ilmoittaa karkaamisesta esimiehelleen ja Rikosseuraamusvirastoon.