Turun vankila vihitään käyttöön

Julkaistu 7.4.2008  Päivitetty 31.7.2013

Rikosseuraamusvirasto tiedottaa 7.4.2008

Turun vankilan vihkiäiset pidettiin 7.4.2008. Turun Saramäkeen elokuussa 2007 valmistunut vankila on korkean turvallisuustason laitos, jonka toiminnallinen profiili on suunniteltu vastaamaan modernin vankeinhoidon vaatimuksia.

Turun vankilan yhteydessä toimivat Länsi-Suomen aluevankilan sijoittaja- ja täytäntöönpanoyksiköt sekä Psykiatrinen vankisairaala. Noin 350 vankipaikan vankilaan on sijoitettu tutkintavankeja sekä vankeusvankeja aina ensikertalaisista elinkautista vankeusrangaistusta suorittaviin. Henkilöstön kokonaismäärä on 280.

Vankilahankkeena Turun vankila on Suomen vankeinhoitohistorian suurin. Kaavoituksen suunnittelu alkoi vuonna 2000. Suoritetun arkkitehtikilpailun voitti turkulainen LPR-arkkitehdit Oy tammikuussa 2003 ja rakennuttaja Senaatti-kiinteistöt käynnisti rakennustyöt vielä samana vuonna. Saramäen vankilarakennuksen valmistuttua Turun vankila muutti Kakolanmäeltä uusiin tiloihin syyskuussa 2007.

Vihkiäistilaisuuden tervehdyssanoissaan Vankeinhoitolaitoksen pääjohtaja Esa Vesterbacka korosti, että uuden rakennuksen myötä suurin työ on vasta alkamassa. Vankilatoiminnan lakkaaminen historiallisella Kakolanmäellä ja työn käynnistäminen uudessa vankilassa on luonut mahdollisuuden myös vankeinhoidon sisällölliseen uudistamiseen. Pääjohtajan mukaan vankiloiden säilytysvarmuuden ohella kansalaisten turvallisuus edellyttää vankeinhoidossa sen miettimistä, miten vanki saadaan palaamaan rangaistusajan jälkeen muun yhteiskunnan vastuulliseksi, lainkuuliaiseksi jäseneksi.
- Niin Turun vankilassa kuin muissakin vankiloissa meillä on vielä suuri työ löytää oikeat keinot ja oikeat työtavat toteuttaa uuden vankeuslain tavoitteet, Vesterbacka linjasi.

Maanantaina käyttöön vihitty lähes 35 000 kerrosneliömetrin vankila koostuu kahdesta sellirakennuksesta, Psykiatrisen vankisairaalan rakennuksesta, porttirakennuksesta vastaanotto- ja tapaamistiloineen sekä toimintarakennuksesta. Toimintarakennukseen on sijoitettu modernit metalli- ja puutyötilat, verhoomo- ja kirjansidontatilat, hengelliset toimitilat, opetus- ja työtiloja sekä liikuntatilat. Myös keittiö- ja ruokailutilat sijaitsevat tässä rakennuksessa. Liikkuminen eri rakennusten välillä tapahtuu yksisuuntaisesti maanalaisia käytäviä pitkin. Ulkoilupihat sijaitsevat rakennusten väliin jäävällä keskusaukiolla.

Vankilan sisäosien suunnittelussa on hyödynnetty uusinta teknologiaa sekä panostettu tilojen turvallisuuteen ja tarvevastaavuuteen. Sellien, osastojen yhteisten tilojen sekä valvomojen sijoittelu ja suunnittelu edustavat uutta vankilarakentamista. Kaikissa selleissä on mm. erillinen WC-tila suihkuineen.

Vankilan suunnittelussa ja asemakaavassa on pyritty paitsi turvallisuuden maksimointiin myös tontin maisemallisen ja luontoarvon säilyttämiseen. Käärmekallion kupeeseen nousseen vankilan rakennukset sijoittuvat pellolle ja kaava-alue rajautuu Tampereen rataan. Vankilan tontin rajoille muodostetut suojaviheralueet rajoittavat vain vähän lähellä sijaitsevan, luonnonarvoiltaan korkean Piipanojan laakson virkistysalueiden käyttöä.