Persoonallisuuspiirteet vaikuttavat väkivaltarikollisten uusimisriskiin

Julkaistu 17.9.2008

Päärikoksenaan väkivaltarikoksista tuomitut muodostavat suurimman vankiryhmän Suomessa. Uusi tutkimus osoittaa tiettyjen persoonallisuuspiirteiden yhteyden väkivaltarikollisten riskiin syyllistyä uusiin rikoksiin.

Tutkijoiden Taija Stoatin ja Helinä Häkkäsen Rikosseuraamusvirastolle toteuttama tutkimus tarkasteli suomalaisten väkivaltarikollisten uusintarikollisuutta vuoden seuranta-ajalla sekä tutki väkivaltarikoksista tuomittujen persoonallisuuspiirteiden suhdetta uusimisriskiin.

Tutkimukseen osallistui 195 vapaaehtoista ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittua henkilöä. Heistä noin puolet suoritti ensimmäistä ehdotonta vankeusrangaistustaan ja puolella oli takanaan aikaisempi ehdoton vankeusrangaistus. Uusintarikollisuuden seurantaan käytettiin tutkimuksessa poliisin rikosilmoitusjärjestelmää.

Vuoden seuranta-aikana vankilasta vapautuneista henkilöistä 61% syyllistyi johonkin rikoslaissa määriteltyyn rikokseen. Ensikertalaisista uuteen rikokseen syyllistyi 44%. Jo aiemmin vankeusrangaistuksia suorittaneista uusijoiden osuus oli 71%. Valtaosa uusimistapauksista tapahtui puolen vuoden sisällä vapautumisesta.

Tutkijat kykenivät löytämään selkeitä eroja uusijoiden ja ei-uusijoiden persoonallisuuspiirteiden välillä. Uusijoiden vuorovaikutuskeinot olivat ei-uusijoita heikommat eivätkä he olleet yhtä avoimia omille tunteilleen tai uusille kokemuksille. Uusijat olivat piittaamattomampia suhteessa muihin ihmisiin ja heillä oli vaikeuksia hallita suuttumustaan ja impulsiivisuuttaan. Heillä ilmeni lisäksi ei-uusijoita enemmän suuttumuksen kokemuksia ja psykopaattisia persoonallisuuspiirteitä.

Tutkimuksessa 69% pahoinpitelytuomion saaneista ja 39% henkirikoksesta tuomituista syyllistyi vapauduttuaan uuteen rikokseen. Näistä uusintarikos oli 43 prosentissa uusi väkivaltarikos. Pahoinpitelyrikokseen tuomituista yli kolmasosa uusi pahoinpitelyrikoksen.

Tutkimuksessa käytetyt menetelmät auttavat rikosseuraamusalan ammattilaisia seulomaan esiin väkivaltarikollisten uusintarikollisuuteen liittyviä riskitekijöitä sekä tunnistamaan ne ominaisuudet, joihin seuraamusten sisältöä ja toimintoja kehittämällä on mahdollista vaikuttaa.

Helsingin yliopiston Psykologian laitoksen tutkijoiden Taija Stoatin ja Helinä Häkkäsen Rikosseuraamusvirastolle toteuttama tutkimus "Väkivaltarikollisten persoonallisuuspiirteiden ja attribuutioiden yhteydet rikosten uusimiseen" on osa oikeusministeriön rahoittamaa rangaistusten vaikuttavuutta arvioivaa kehittämisohjelmaa.

Lisätietoja:

Psykologi, tutkija Taija Stoat, puh. 050-5912844

Julkaisu ilmestyy Rikosseuraamusviraston julkaisusarjassa 2/2008 ja se on luettavissa sähköisessä muodossa Rikosseuraamusviraston verkkosivuilla osoitteessa: http://www.rikosseuraamus.fi/44396.htm