Naisvankiseminaari haluaa naiset näkyviksi

Julkaistu 21.10.2008

Rikosseuraamusvirasto järjestää Naisvankiseminaarin 27.10. – 28.10.2008 rikosseuraamusalan amattilaisille ja sidosryhmien edustajille.

Seminaarin aiheena ovat naisvankityöryhmän esittämät naisvankien sijoittelua ja vankitoiminnan järjestämistä koskevat suositukset (Rikosseuraamusviraston julkaisuja 3/2008) sekä niiden pohjalta käynnistynyt kehittämistyö.

Rikosseuraamusvirasto asetti vuoden 2007 elokuussa työryhmän selvittämään naisvankien toiminnallisia erityistarpeita sekä kuntoutumista tukevan laitossijoittelun toteutumista.
Työryhmän mietinnön mukaan naisvangeille tarkoitettuja toimintoja leimaa vähäisyys ja kuntoutuksen järjestämisen satunnaisuus. Osaltaan tätä selittää naisvankien pieni osuus koko vankipopulaatiosta (2008: 7%) sekä vankeuslain mukainen hajasijoittaminen ensisijaisesti kotipaikkakunnan aluevankilan laitoksiin.

Työryhmän mukaan naisvankiryhmän erityiset, miesvangeista poikkeavat kuntoutustarpeet sekä muutosmotivaation tukemisen tarve puoltavat naisvankien joidenkin toimintojen keskittämistä valtakunnallisesti. Keskittämisellä taattaisiin kuntoutuksen vaikuttavuuden kannalta riittävät ryhmäkoot sekä estettäisiin naisvankien sosiaalinen eriytyminen. Keskitetyt naisvangeille suunnatut osastot ja kuntoutustoiminta parantaisivat myös naisvankien kanssa työskentelevien mahdollisuuksia vahvistaa ja kehittää osaamistaan.

Seminaarissa naisvankityöryhmän suosituksista alustaa Rikosseuraamusviraston erityisasiantuntija Vuokko Karsikas. Seminaarin ensimmäisen päivän aiheina ovat lisäksi naisvankien laitossijoittelu sekä naisvankien fyysinen ja psyykkinen terveydentila. Seminaarin avaa oikeusministeri Tuija Brax.

Naisvankiseminaari järjestetään Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen tiloissa osoitteessa Vernissakatu 2 A, 01301 Vantaa. Kaksipäiväisen seminaarin ensimmäinen päivä on avoin tiedotusvälineiden edustajille. Ilmoittautumiset pyydetään perjantaihin 24.10.2008 mennessä sähköpostitse erityisasiantuntija Anne Taalille, anne.taali(at)om.fi.


Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Anne Taali, Rikosseuraamusvirasto, puh. 010 36 88477, gsm. 050 430 2879
Erityisasiantuntija Vuokko Karsikas, Rikosseuraamusvirasto, puh. 010 36 88479, gsm. 050 331 3041

Naisvankityöryhmän mietintöön voi tutustua Rikosseuraamusviraston verkkosivuilla osoitteessa http://www.rikosseuraamus.fi/44671.htm