Työryhmän selvitys rikosseuraamusalan aluejakomalleista ensiesittelyssä

Julkaistu 31.10.2008  Päivitetty 31.7.2013

Rikosseuraamusvirasto tiedottaa 31.10.2008

Osana rikosseuraamusalan kehittämishanketta käynnistetty rikosseuraamusalan uuden organisaation aluejakoselvitys tuodaan luonnoksena henkilöstöjärjestöjen tarkasteltavaksi. Tavoitteena on, että valitun aluejakomallin mukaisesti suunnitellut alueyksiköt saavuttavat lopullisen toiminnallisen muotonsa vuoden 2012 aikana.

Oikeusministeri Tuija Braxin toimeksiannot vankeinhoidon kehittämiseksi ja rikosseuraamusalan hallinnon yhtenäistämiseksi on Rikosseuraamusvirastossa yhdistetty rikosseuraamusalan kehittämishankkeeksi. Yksi vuoden 2007 kesäkuussa käynnistyneen hankkeen päätavoitteista on Vankeinhoitolaitoksen, Kriminaalihuoltolaitoksen ja Rikosseuraamusviraston organisatorinen yhdistäminen vuoteen 2010 mennessä. Yhdistämisen lähtökohtana on, että uuden organisaation toiminta noudattaa vankeuslakipaketissa omaksuttua alueellista toimintamallia.

Rikosseuraamusvirastossa virkatyönä toteutetun selvityksen toimeksiantona on ollut laatia kolmesta viiteen vaihtoehtoista aluejakomallia, jotka mahdollistavat rangaistusten täytäntöönpanon kehittämisen sekä tukevat jatkossa tehokasta ja taloudellista toimintaa.

Selvityksessä tuotetut aluejakomallit kiinnittyvät vuoden 2009 talousarvioesityksen arvioon vankiluvun valtakunnallisesta kehityksestä. Lisäksi aluejakomalleja valmisteltaessa on otettu huomioon valtion tuottavuusohjelman edellyttämä henkilötyövuosivähennys.

Selvitystyötä johtanut hankepäällikkö Mika Antikainen esittelee selvitysluonnoksen päälinjat henkilöstöjärjestöjen edustajille rikosseuraamusalan yhteistyötoimikunnan kokouksessa perjantaina 31.10.2008. Alan johdon ja henkilöstöjärjestöjen kommenttien pohjalta viimeistelty selvitys luovutetaan Rikosseuraamusvirastolle 13.11.2008.

Rikosseuraamusviraston kannan selvityksessä esitettyihin aluejakomalleihin muodostaa pääjohtaja Esa Vesterbacka johtoryhmäkäsittelyiden jälkeen 17.11.2008. Oikeusministeri ottanee asian esille hallituksen iltakoulussa joulukuussa.


Lisätietoja:
Hankepäällikkö, aluevankilan johtaja Mika Antikainen, Kaakkois-Suomen aluevankila, puh. 010 36 85101