Nuori kuntoutuu WOP:ssa vapauteen

Julkaistu 9.12.2008  Päivitetty 31.7.2013

Rikosseuraamusvirasto tiedottaa 9.12.2008

Osastokuntoutuksen ja vapautumisen jälkeisen ammatillisen tuen yhdistelmä valmentavat vangin tuloksekkaasti vapauteen. Work out- eli WOP-kuntoutukseen osallistuneista nuorista vangeista yli puolet vältti viiden vuoden tarkastelujaksolla paluun vankilaan.

Tutkija Riitta Granfelt on tutkimuksessaan "Osalliseksi omaan elämään – Work out -ohjelma nuoren vangin tukena" (Rikosseuraamusvirasto 4/2008) tarkastellut nuorten vankien WOP -kuntoutusta sekä tutkinut WOP-ohjelman soveltuvuutta muun suunnitelmallista vapautumista tukevan kuntoutustoiminnan kehittämiseen.

WOP -projekti on Keravan vankilassa 2001 aloitettu kokonaisvaltaisen kuntoutuksen ohjelma nuorille miesvangeille. Intensiivisessä kuntoutuskokonaisuudessa kehitetään vangin elämänhallintaa, pyritään vaikuttamaan ongelmallisen päihteidenkäytön syihin sekä tuetaan nuoren kiinnittymistä yhteiskuntaan vapautumisen jälkeen.

Nuoren kuntoutus tapahtuu vankilan WOP -osastolla yhteistyössä vankilan erityisohjaajien, osaston valvontahenkilökunnan sekä sidosryhmien, erityisesti Kriminaalihuollon tukisäätiö Krits:n palveluohjaajien kanssa. Vapautumisen jälkeen nuoren kanssa työskentelyä jatkaa Krits:n palveluohjaaja.

Vaikuttava vapauteen valmennus edellyttää tutkija Riitta Granfeltin mukaan WOP-ohjelman kaltaisten kuntoutustukikokonaisuuksien kehittämistä. Ohjelman tärkein voimavara ovat työhönsä sitoutuneet ja ammattitaitoiset työntekijät, jotka luovat osastolle kuntoutusmyönteisen ilmapiirin sekä mahdollistavat pitkäjänteisen sidosryhmäyhteistyön. Vankilakuntoutuksessa saavutettu myönteinen kehitys turvataan ohjaamalla vapautuva vanki heti vapautumisen jälkeen ammatillisen tuen ja keskeisten tukipalvelujen piiriin.

WOP-ohjelmaa voidaan nuorten ohella soveltaa myös muihin vankiryhmiin, kuten naisvankien kuntoutustoiminnan kehittämiseen tai pitkäaikaisvankien vapauteen valmentavaan toimintaan. Tällä hetkellä suljetussa laitoksessa toteutettava ohjelma on lisäksi siirrettävissä avolaitosympäristöön.

Lisätietoja:

Tutkija Riitta Granfelt, Helsingin yliopisto, puh. 050 5333 904, granfelt@mappi.helsinki.fi

Julkaisu ilmestyy Rikosseuraamusviraston julkaisusarjassa 4/2008 ja se on luettavissa sähköisessä muodossa Rikosseuraamusviraston verkkosivuilla osoitteessa: http://www.rikosseuraamus.fi/45251.htm