Naisvankien teatteripilotissa susi jakaa Punahilkan unelman

Julkaistu 24.3.2009  Päivitetty 31.7.2013

Rikosseuraamusvirasto tiedottaa 24.3.2009

Hämeenlinnassa saa toukokuun lopulla ensi-iltansa Vanajan naisvankien teatteriproduktio. Grimmin Punahilkka-sadun ympärille rakentuva teos pureutuu naisvankeuden ja naisena onnistumisen ytimeen.

Vanajan vankilan johtajan Kaisa Tammi-Moilasen mukaan näytelmän tarkoituksena on kokeilla perinteisen teatterin soveltuvuutta vankilan kuntouttavaksi toiminnaksi varsinaisen ohjelmatyöskentelyn rinnalla. Naisvankien kohdalla kyseessä on pilottihanke.

Naisvangit muodostavat sekä naisina että vankeina erityisryhmän. Naisvankien toiminnallisia tarpeita selvittänyt työryhmä totesi mietinnössään (2008) naisvankien eroavan myös kuntoutustarpeiltaan miesvangeista. Työryhmä suosittikin naiserityisiin kysymyksiin paneutuvan ryhmämuotoisen kuntoutuksen lisäämistä naisvangeille.

Naisnäkökulma on vankilan toiminnoissa poikkeuksellinen, sillä kuntouttavaa toimintaa on lähtökohtaisesti kehitetty enemmistön eli miesvankien tarpeista. Selvitysten mukaan naisvangit kärsivät usein ongelmalatautuneista lähisuhteista. Vankilassa vakavat puutteet vuorovaikutustaidoissa sekä vaikeat uhrikokemukset hankaloittavat naisten kuntoutumisprosessia.

Vanajan vankilan Punahilkka-näytelmää on marraskuusta 2008 lähtien työstänyt kahdeksan naisvangin ryhmä yhdessä ulkopuolisen ammattiohjaajan kanssa. Näytelmässä sadun ja toden maailmat leikkaavat toisiaan vankien kirjoittaman dialogin kautta.

Tammi-Moilasen mielestä teatteri soveltuu kokonaisvaltaista kuntoutumista tukevan avolaitoksen profiiliin juuri monipuolisuutensa takia. Paitsi mielekästä ajanvietettä näytelmän tekoon osallistuminen tarjoaa mahdollisuuden sosiaaliseen kuntoutumiseen. Harjoituksissa syntyy pakottomia vuorovaikutustilanteita, jossa itseilmaisuaan voi kehittää roolin turvin.

Yli puoli vuotta kestävä projekti on haastava, mutta harjaannuttaa samalla osallistujat tavoitteelliseen työskentelyyn. Johtaja toivoo, että vankila-aika yhä useammin näyttäytyisi tilaisuutena rikkoa oma vankistatus sekä kehittää henkilökohtaisia valmiuksia vapautumista varten.

Näytelmän ohjaaja Hannele Martikainen uskoo teatteritoiminnan lisäävän vankien itsetuntemusta. Vapauttava voi olla oivallus siitä, että näyttelijä voi itse määrittää, mitä ja kuinka paljon hän antaa itsestään rooliin.
- Naisvankien kohdalla juuri roolin kantaminen ja roolinsa mukaan eläminen on voinut olla tähänastisen elämän kompastuskivi. Koska muiden tulkintaan itsestään ei voi vaikuttaa, ei kerran otetun roolin vangiksi kannata jäädä.


Lisätietoja:

Vanajan vankilan johtaja Kaisa Tammi-Moilanen, puh. 010 36 81710, kaisa.tammi-moilanen(at)om.fi
Ohjaaja Hannele Martikainen, puh. 0400 917 209, hannele.martikainen(at)luukku.com


Näytelmä Punahilkka saa ensiesityksensä torstaina 28.5.2009 Hämeenlinnan kaupunginteatterissa. Ensi-ilta on kutsuvierasnäytös vankien omaisille, henkilökunnalle, sidosryhmien edustajille sekä toimittajille. Näytelmästä järjestetään yksi yleisölle avoin näytös perjantaina 29.5.2009.
Näytelmän tekoa taustoitetaan Vanajan vankilassa järjestettävässä tiedotustilaisuudessa noin kahta viikkoa ennen ensi-iltaa.