Rikosseuraamusvirastolta uudet ohjeet vankiloiden henkilöntarkastuksiin

Julkaistu 2.4.2009  Päivitetty 31.7.2013

Rikosseuraamusvirasto tiedottaa 2.4.2009

Rikosseuraamusvirasto ohjeistaa vankilat muuttamaan vangeille tehtävää henkilöntarkastuskäytäntöä apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläisen päätöksen mukaisesti.

Apulaisoikeusasiamiehen päätöksessä on täsmennetty pakkokeinolaissa ja vankeuslaissa mainittujen henkilöntarkastuksen ja henkilön koskemattomuuteen voimakkaammin puuttuvan henkilönkatsastuksen välistä eroa.

Henkilöntarkastuksia tehdään vankiloissa laajasti esimerkiksi luvattomien aineiden, kuten huumeiden, ja esineiden löytämiseksi sekä vankilaa uhkaavan vaaran torjumiseksi. Henkilönkatsastuksen suorittaminen sen sijaan edellyttää laissa määriteltyä yksilöityä rikosepäilyä.

Uuden käytännön vaikutuksia vankiloiden huumetilanteeseen tullaan seuraamaan. Näin saatujen tietojen perusteella tehdään aikanaan johtopäätökset, onko aihetta esittää lainsäädännön muuttamista.

Asiasta on jo tiedotettu vankiloille, ja yksityiskohtaiset ohjeet tarkastusmenettelystä annetaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja:

pääjohtaja Esa Vesterbacka, puh. 010 36 88400

oikeudellisen yksikön johtaja Paavo Siltanen, puh. 010 36 88522