Usko Määttä Rikosseuraamusviraston viestintäpäälliköksi

Julkaistu 1.4.2009  Päivitetty 31.7.2013

Rikosseuraamusvirasto tiedottaa 1.4.2009

Valtiotieteiden maisteri Usko Määttä on nimitetty Rikosseuraamusviraston viestintäpäällikön virkaan ja johtoryhmän jäseneksi 1.4.2009 lukien. Viestintäpäällikkö vastaa rikosseuraamusalan viestinnän ohjauksesta, kehittämisestä ja koordinoinnista.

Usko Määttä siirtyy Rikosseuraamusvirastoon Finnair Oyj:n tiedotuspäällikön tehtävistä.

Lisätietoja:
Pääjohtaja Esa Vesterbacka, puh. 010 36 88400

Viestintäpäällikkö Usko Määtän yhteystiedot:
puh. 010 36 88570
etunimi.sukunimi@om.fi