Pelsosta 120-paikkainen monipuolinen vankila - karja- ja lammastalouden tulevaisuus turvataan

Julkaistu 26.6.2009

Rikosseuraamusvirasto ja Pohjois-Suomen aluevankila tiedottavat 26.6.2009

Pelson vankila jatkaa vuodesta 2012 lukien 120–paikkaisena, monipuolisia toimintoja tarjoavana suljettuna vankilana. Pohjois-Suomen aluevankila on vahvistanut Pelson vankilan tulevan toiminta- ja henkilöstörakenteen jatkosuunnittelun pohjaksi. Virkoja tulee alustavan suunnitelman mukaan olemaan 83.

Pelson vankila toimii tulevaisuudessakin taloudellisesti, tuloksellisesti ja vaikuttavasti siten, että vankilatoiminnot perustuvat viranomaisyhteistyöhön ympäröivän yhteiskunnan odotuksia ja tavoitteita seuraten. Vangeille järjestettävät toiminnot ovat luonteeltaan sekoitus perinteistä työtoimintaa ja nykyaikaisia vaikuttavuusohjelmia. Toimintojen yleistavoitteena on vaikuttaa uusintarikollisuutta vähentävästi.

Pelson vankilan työtoiminta on maatalouden ja puusepänteollisuuden ympärille rakentuva kokonaisuus, johon kuuluu lisäksi korjaamotoiminta.

Vankilan karjatalous säilytetään lapinlehmän geenipankkitoiminnan johdosta nykyisellä tasollaan. Vankilan toimintarakenteen monipuolisuuden ja toimivuuden varmistamiseksi jatkotyössä selvitetään mahdollisuutta siirtää lammastalouden geenipankki muualla hoidettavaksi. Jos tällaista ratkaisua ei löydetä, myös lammasgeenipankki säilyy Pelson vankilassa. Tällöin puusepänteollisuudesta luovutaan.

Vangeille järjestettävää yleissivistävää koulutusta tarjotaan peruskoulu- ja lukioaineissa. Oppisopimus- /opintoihin valmentavassa koulutuksessa vangeilla on mahdollisuus saada ammattiin valmentavaa koulutusta ja antaa osanäyttöjä, mikäli koko tutkinnon suorittamiseen ei ole mahdollisuutta.

Kuntouttavilla ohjelmilla puututaan mm. päihde- ja muihin sosiaalisiin ongelmiin. Ohjelmien määrää lisätään ja niiden toteuttaminen liitetään työtoimintaan liittyviksi. Pitkäkestoista ja intensiivistä Kisko–yhteisöhoidollista päihdeohjelmaa Pelsossa ei pystytä tulevaisuudessa ylläpitämään, vaan sille etsitään paikkaa Itä- ja Pohjois-Suomen alueen muista vankiloista.

Toiminta- ja henkilöstörakenne on laadittu siitä näkökulmasta, että tulevaisuuden Pelson vankila vastaa osaltaan vankeinhoidollisia tulevaisuuden vaatimuksia, ja vankilalla on oma tehtävänsä alueen vankeusprosessista huolehtimisessa.

Pelson vankila on suljettu maatalousvankila, jonka syrjäinen sijainti lisää valvonnan ja turvallisuuden vaatimustasoa. Ammattitaitoisen henkilökunnan avulla, rakenteellisilla ratkaisuilla ja teknisillä turvallisuusjärjestelmillä voidaan lisätä ja varmistaa valvonnan ja palo- ja pelastusjärjestelmän riittävä tehokkuus ja turvaaminen.

Lisätietoja asiasta antaa Pohjois-Suomen aluevankilan johtaja Sauli Hautakangas, puhelin 050 380 2221 ja aluevankilan sijoittajayksikön johtaja Eva Vesanen, puhelin 050 380 2226.