Lakimuutosten vaikutukset alkavat näkyä - Sakkovankien määrä laski 40 prosentilla

Julkaistu 2.7.2009

Lakimuutokset sakkojen vankeudeksi muuttamisen vähentämiseksi alkavat näkyä vankien määrässä. Rikosseuraamusviraston heinäkuun alun vankilukutilaston mukaan sakkovankeja oli Suomen vankiloissa lähes 40 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Määrä oli nyt 66, kun se vielä viime vuonna oli 107.

Viimeisimmän kolmen vuoden aikana sakon muuntorangaistuksia on vähennetty muun muassa lyhentämällä rangaistusten pituutta, rajaamalla muunnettavuuden ulkopuolelle alle 120 euron uhkasakot ja alle 12 päiväsakon sakkorangaistukset, ellei muuntamiseen ole erityistä syytä ja rangaistusmääräysmenettelyssä annetut, enintään 20 päiväsakon suuruiset sakkorangaistukset.

Viime lokakuussa muuntokielto laajennettiin koskemaan myös kaikkia rangaistusmääräysmenettelyssä annettuja eli poliisin asettamia ja syyttäjän vahvistamia sakkoja sekä lähes kaikkia uhkasakkoja. Sen sijaan tuomioistuinten tuomitsemat sakkorangaistukset ovat edelleen muunnettavissa vankeudeksi. Muuntokiellon vaikutusten odotettiin silloin näkyvän noin vuoden viiveellä. Rikosseuraamusviraston tilastoissa se voitiin todeta ensimmäistä kertaa toukokuussa.

Sakkojen suorittamista vankilassa pidetään epätarkoituksenmukaisena, koska muuntorangaistusta suorittavat henkilöt eivät useinkaan ole vankilassa järjestettävän valvonnan tarpeessa eikä muuntorangaistuksen uhan ole todettu vaikuttaneen rikoksia ehkäisevästi.

Sakkovangeista valtaosa on varattomia ja päihdeongelmaisia, jotka tarvitsisivat vankilan sijasta tukitoimia. Muutoksella halutaan järkevöittää myös vankilapaikkojen käyttöä. Viime vuonna pelkästään sakon muuntorangaistusta suorittaneita oli 1717.

Vankien kokonaismäärä maamme vankiloissa laski myös hieman viimevuotiseen verrattuna. Vankeja oli nyt 3437, kun vastaava luku viime vuoden heinäkuun alussa oli 3450. Naisia vangeista oli 241 ja ulkomaalaisia 379.

Eniten vankeja oli Turun vankilassa 372, Helsingin vankilassa 290 ja Riihimäen vankilassa 227.

Valvotussa koevapaudessa olevien määrä jatkoi alkuvuoden tapaan kasvuaan. Heinäkuun alussa valvotussa koevapaudessa oli kaikkiaan 89 vankia, kun vastaava määrä viime vuonna oli 59.


Lisätietoja:
Rikosseuraamusvirasto (Rise), erikoistutkija Marja-Liisa Muiluvuori, p. 010 36 88571 ja oikeudellisen yksikön johtaja Paavo Siltanen, p. 010 36 88552