Rikosseuraamusalan Vuoden avainhenkilöksi avovankilaosaston kehittäjä

Julkaistu 11.9.2009

Rikosseuraamusalan Vuoden avainhenkilöksi 2009 on valittu erikoissuunnittelija Sinikka Makkonen Itä-Suomen aluevankilan sijoittajayksiköstä. Rikosseuraamusalan Kulttuuripäivillä Kuopiossa perjantaina 11.9.2009 luovutetun tunnustuksen perusteluissa Sinikka Makkosen erityisansioksi katsotaan panos Kuopion vankilan nykyisen avovankilaosasto Onnelan toiminta-ajatuksen ja toiminnan käynnistämisen suunnittelussa.

1990-luvulla perustettu Onnela edustaa Suomessa harvinaisempaa nk. puolimatkan taloa, jolle esimerkkiä haettiin Ruotsista. Onnela on suljetun vankilan yhteydessä toimiva tehostetun sosiaalisen kuntoutuksen yksikkö, joka totuttaa vapautuvaa vankia arkielämän rutiineille. Käynnissä olevassa rikosseuraamusalan organisaatiouudistuksessa Kuopion vankilan avovankilaosastoa käytetään uusien vapauttamisyksiköiden toiminnan mallintamiseen.

Vuoden avainhenkilöksi valittu Sinikka Makkonen on työskennellyt vankeinhoidon tehtävissä 25 vuotta. Hän aloitti sosiaaliohjaajana vuonna 1984 Kuopion lääninvankilan yhteydessä toimineessa Oikeuspsykiatrian yksikössä. Kuopion vankilan virkaan Makkonen nimitettiin neljä vuotta myöhemmin. Vuodesta 2007 Makkonen on toiminut nykyisessä tehtävässään Itä-Suomen aluevankilan sijoittajayksikön erikoissuunnittelijana.

Pitkän uransa aikana Sinikka Makkonen on vastannut useista vankeinhoidollisista työryhmäedustuksista sekä toiminut henkilöstöjärjestö VHHL:n luottamustehtävissä Kuopion lääninvankilan/vankilan henkilöstöyhdistyksen hallituksen jäsenenä, luottamusmiehenä ja puheenjohtajana.

Nimitysperusteluissa Sinikka Makkosta arvostetaan yhteistyökykyisenä, empaattisena ja erittäin asiantuntevana henkilönä, joka on toiminnallaan parantanut vankeinhoidon tunnettuutta ja arvostusta yhteistyötahojen ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden keskuudessa.


Lisätietoja:
Avainhenkilötoimikunnan puheenjohtaja, ylitarkastaja Ari Juuti, puh. 010 36 88456

Vuoden avainhenkilö valittiin nyt yhdeksättä kertaa. Esityksen Vuoden avainhenkilöksi tekee avainhenkilötoimikunta henkilöstöltä tulleiden ehdotusten pohjalta. Vuoden avainhenkilöksi valittava henkilö toteuttaa työssään rikosseuraamusalan ammattieettisiä arvoja, suorittaa erikoisansioidensa lisäksi virkatehtävänsä tunnollisesti ja aktiivisesti sekä edustaa myönteisellä tavalla alaansa niin työ- kuin vapaa-aikana. Vuoden avainhenkilön nimittää Rikosseuraamusviraston päällikkö Esa Vesterbacka.