Suomen rikosseuraamusjärjestelmälle kehuja englantilaisessa selvityksessä

Julkaistu 22.9.2009

Suomalaista rikosseuraamusjärjestelmää pidetään esimerkillisenä arvovaltaisen englantilaisen maan vankila- ja rikosseuraamusjärjestelmän kehittämistä pohtineen työryhmän "Do Better – Do Less" -mietinnössä.

Asianajajan ja ex-pääministerin puolison Cherie Boothin johtama työryhmä teki selvitystyötään kaksi vuotta tutustuen alan parhaisiin käytäntöihin ja uusiin ideoihin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Raportin on määrä toimia "tiekarttana" Englannin ja Walesin rikosseuraamusjärjestelmän uudistamisessa.

Suomea pidetään raportissa erityisen kiinnostavana ja esimerkillisenä siitä syystä, että täällä vankimäärää on määrätietoisella toiminnalla ja rangaistusseuraamusjärjestelmän kokonaisuudistuksella saatu supistettua vajaaseen kolmannekseen aikaisemmasta.

Vielä 1950–luvulla Suomen vankimäärä oli Länsi-Euroopan korkeimpia, 187 vankia 100 000 asukasta kohti, kun se nykyisin on Euroopan alhaisimpia 68 vankia 100 000 asukasta kohti. Englannissa taas vankien määrä on yli kaksinkertaistunut vajaassa 20 vuodessa.

Suomen kriminaalipolitiikkaa luonnehditaan raportissa järkeväksi ja humaaniksi. Raportin laatijat pitävät rikosseuraamusjärjestelmämme uudistamista kehittämällä erityisesti yhdyskuntaseuraamuksia yksinkertaisena ja selkeänä sekä yleisesti hyväksyttynä.

Suomessa erilaisia rangaistuksia ei määrällisesti ole kehitetty liikaa verrattuna Englannin tilanteeseen, jossa raportin mukaan järjestelmän sekavuus estää tavallista ihmistä ymmärtämästä sitä ja siten lisää koko järjestelmän epäuskottavuutta.

Suomessa työryhmän jäsenet vierailivat viime vuoden lokakuussa tutustuen mm. Helsingin vankilaan tavaten oikeusministeriön, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Rikosseuraamusviraston edustajia.

Raportti on luettavissa kokonaisuudessaan "the Howard League for Penal Reform" -järjestön kotisivuilla www.howardleague.org .

Järjestön johtaja ja työryhmän jäsen Frances Cook luennoi tänään tiistaina 22.9. Rikosseuraamusviraston "Työtoiminnan seminaarissa" Helsingin Allergiatalossa klo 14.45 alkaen yhdistyksestä sosiaalisen yrityksen pyörittäjänä.

Lisätietoja: Ylijohtaja Maija Kukkonen, p. 010 36 88536 ja viestintäpäällikkö Usko Määttä, p. 010 36 88570 Rikosseuraamusvirasto (Rise).