Lisää työpaikkoja ja menekkiä - Ruotsissa vankityölle oma ”Made in Jail” –tuotemerkki

Julkaistu 1.10.2009

Ruotsissa on vankityössä alettu hankkia kokonaisten tuoteperheiden tai yksittäisten muotoilutuotteiden oikeuksia ja tuottaa niitä sitten tuotemerkin "Made in Jail" alla. Uusi tuotteistaminen ja yhteistyö yritysten kanssa on lisännyt maan vankityöpaikkoja noin 100-200.

Ruotsin työtoiminnan virtaviivaistamisesta ja ammattimaistamisesta kertoi tuotantoinsinööri Bertil Grönberg maan vankeinhoidon Malmön alueelta Rikosseuraamusviraston ( Rise ) järjestämässä kansainvälisessä vankien työtoiminnan seminaarissa.

"Operation hometaking" on projektimuotoisesti koordinoitu tuotanto, jossa lisätään valmistusta vankilan omaan käyttöön, myydään työresursseja tai hankitaan kokonaisten tuoteperheiden tai yksittäisten muotoilutuotteiden oikeuksia ja tuotetaan niitä sitten tuotemerkin "Made in Jail" alla.

Työtoiminnan taloudellisuutta Ruotsissa on parannettu uudistamalla paikallis- ja aluetason vastuita, kiinnittämällä erityishuomiota markkinointiosaamiseen ja asiakkuudenhallintaan aluetason lisäresurssoinnilla ja verkkopalvelulla.

Lisäksi on tarkastettu hinnoittelua ja parannettu laadunvalvontaa. Yhdenmukaisen tuotannon takaa myös tuotannon käynnistäminen "operation hometakingin" projektipäälliköiden avulla, jotka kiertävät laitoksissa työn käynnistysvaiheessa.

Silti toiminta edellyttää Grönbergin mukaan jatkuvaa tasapainoilua sisäisten ja ulkoisten tilausten välillä, jotta markkinahaavoittuvuus kyetään minimoimaan.

Työtoiminnan kannattavuus on noussut ja seuraava haaste onkin työn vaikuttavuuden parantamisessa. Tuotanto tapahtuu vankilassa joko vankilan tai tilaavan yrityksen laittein eikä toiminnan työllistävä vaikutus vapautuville vangeille sen paikallisuuden takia ole aina paras mahdollinen. Useinkaan vanki ei asu sijoituslaitoksensa alueella, vaan lupaava työsuhde yritykseen katkeaa rangaistusajan päättyessä.

Vaikuttavuus haasteena

Myös tilaisuuden järjestäjän edustaja, tarkastaja Eila Lempiäinen Risestä, nosti alustuksessaan työtoiminnan haasteiksi toiminnan vaikuttavuuden osoittamisen sekä toisaalta toiminnan taloudellisuuden, tehokkuuden ja ammatillisuuden ylläpitämisen laitosolosuhteissa.

Yksi työtoiminnan haasteista on myös työtoiminnan suunnittelua ohjaavan normaalisuusperiaatteen päivittäminen paremmin nykytoimintaympäristöä vastaavaksi: Toisaalta halutaan pitää kiinni käyvän palkan periaatteesta, toisaalta vankien työkyky, tuomion pituus ja tarjolla olevat työmahdollisuudet eivät aina kohtaa.

Estonian Prison Industry Ltd.

Virossa on työtoiminnan jäntevöittämiseksi päädytty perustamaan valtion omistama Vankilateollisuus Oy. Vaikka yrityksen omistaa valtio, on osakeyhtiömuotoisuus parantanut työtoiminnan rahoituksenhallintaa sekä helpottanut ulkopuolisen rahoituksen hankkimista säätiöiltä ja pankeilta. Samalla yritysmuotoisuus helpottaa mukanaolijoita saamaan paremman käsityksen työtoiminnan kuluista ja kannattavuudesta.

Vankilateollisuus Oy myy paitsi työvoimaa, mm. rakennuksille myös myy omia tuotteitaan, kuten Stoveman -tuoteperheen tuotteita.

Vangille maksetaan urakkapalkkaa ja vanki tekee sopimuksen työnteosta Vankilateollisuus Oy:n kanssa. Kukin laitos tekee Vankilateollisuus Oy:n kanssa erillisen sopimuksen työhön osallistuvien vankien määrästä ja rekrytointiperusteista. Näin parannetaan toiminnan suunnitelmallisuutta sekä ennakoidaan mm. investointitarpeet paremmin.

Viron alustajana toiminut johtaja Voldemar Nellis pitää maan järjestelmää toimivana, tosin suhdanneherkkänä. Parhaimmillaan Vankilateollisuus pääsi tilanteeseen, jossa valtion tuki koostui hyvän kannattavuuden vuoksi (yli 500 vankityöpaikkaa) vain kiinteistöjen vuokratuesta, kun taas viime vuosien taloustaantuman vuoksi on hetkellisesti sukellettu melkoisen alas (alle 350).

Sosiaalinen työllistäminen

Seminaarissa puututtiin myös kotimaan välityömarkkinoiden ja sosiaalisen työllistämisen toimintaan ja toimijoihin, joita laskutavasta riippuen on yli 500. Toiminnan sisällön, kohderyhmien ja rahoituksen kirjo on suuri. Suuri osa rahoituksesta tulee työvoimaviranomaisilta.

Työ- ja elinkeinoministeriö on teettänyt laajan selvityksen välityömarkkinoiden toiminnasta ja vaikuttavuudesta. Selvitys paljasti kohtaanto-ongelmia, vaikeutta profiloida toimintoja ja osoittaa vaikuttavuutta, mikä on tuttua myös vankeinhoidon järjestämässä työtoiminnassa.

Te-keskukset tehostavatkin lähivuosina alueellisissa projekteissaan sosiaalisten työllistäjien yhteistoimintaa, josta esimerkkinä kuultiin alustus Varsinais-Suomen te-keskuksen mallista, ja tutustuttiin Someron kunnan toteuttamaan työpankkitoimintaan. Työpankki palkkaa työttömiä, jotka jatkosijoitetaan työhön työvoimaa tarvitseviin yrityksiin tai yhteisöihin ja kotitalouksiin lyhyiksikin jaksoiksi. Sijoitusjaksojen väliaikoina työtä tehdään työpankin järjestämissä tehtävissä.

Sosiaalisen työllistämisen mahdollisuudesta vankityössä saatiin mielenkiintoinen kansainvälinen esimerkki. Englantilainen yhdistys onnistui pyörittämään sosiaalisena yrityksenä Coldingleyn -suljetun vankilan graafisen työn työpistettä ja jopa maksamaan käypää palkkaa työtä tehneille vangeille. Toiminta kuitenkin loppui, kun viikon työtuntien määrä putosi 20 tuntiin.


Lisätietoja: Tarkastaja Eila Lempiäinen, Rikosseuraamusvirasto (Rise), puh. 010 36 88473