Avolaitoksista vapautuvien osuus edelleen alhainen - Vankeja ja yhdyskuntaseuraamuksissa olevia viime vuonna aikaisempaa vähemmän

Julkaistu 21.1.2010

Suomen keskimääräinen vankiluku laski viime vuonna neljäntenä vuotena peräkkäin. Viime vuonna vankeja oli keskimäärin 3492, kun vuoden 2008 keskimääräinen vankiluku oli 3526. Vankiluvun ennakoidaan laskevan myös tänä vuonna. Silti vankeja on yli 600 enemmän kuin vuosituhannen alussa, jolloin vuoden 2000 keskivankiluku oli alle 2900.

Vankilaan tuli viime vuonna vapaudesta kaikkiaan 7059 henkilöä. Rangaistuksensa suorittaneita vankeja vapautui viime vuonna 6185. Heistä valtaosa, noin kolme neljäsosaa pääsi vapauteen suoraan suljetusta vankilasta ja vain neljäsosa avolaitoksesta.

– Vuonna 2006 voimaan tulleen vankeuslain eräs perusajatuksia on vaiheittainen, hallittu vapauttaminen, toteaa Rikosseuraamuslaitoksen pääjohtaja Esa Vesterbacka.
–Yhteiskunnan turvallisuusnäkökulma puoltaa vapauttamista avolaitoksen ja valvotun koevapauden kautta. Tavoitteemme onkin lisätä avolaitosten käyttöä siten, että noin 35 % vangeista olisi sijoitettuna niihin. Suunnitteilla on myös erityisten vapauttamisyksiköiden perustaminen.

Avolaitoksissa vankeja oli keskimäärin 936, kun se viime vuonna oli 877. Rangaistusajan suunnitelmaa noudattava vanki voi päästä valvottuun koevapauteen ennen ehdonalaiseen vapauteen pääsyä. Valvotussa koevapaudessa oli viime vuonna keskimäärin 85 vankia.

Myös yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien määrä on laskenut . Yhdyskuntaseuraamusta suorittavia oli vuonna 2009 toimeenpanossa keskimäärin 4314 päivässä, kun vastaava luku edellisvuonna oli 4713.

Tiedot käyvät ilmi vuoden alusta Suomeen syntyneen uuden rikosseuraamusalan viranomaisen, Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) ensimmäistä kertaa yhdessä julkaisemista entisen Vankeinhoitolaitoksen ja Kriminaalihuoltolaitoksen tilastoista.

Lakimuutosten vaikutus näkyy

Lakimuutokset sakkojen vankeudeksi muuttamisen vähentämiseksi näkyvät vankien määrässä. Sakkovankeja vankiloissamme oli viime vuonna keskimäärin 83, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 121. Rikosseuraamusalan tilastoissa kehityssuunta voitiin todeta ensimmäistä kertaa toukokuussa.

Yhdyskuntaseuraamuksista toimeenpanossa oli yhdyskuntapalveluja keskimäärin 1565 päivässä, mikä on 114 vähemmän kuin viime vuonna. Ehdonalaisessa vapaudessa oli 1532 (1779), ehdollisessa vankeudessa 1208 (1246). Nuorisorangaistuksia oli 10 (16).

Yhdyskuntapalvelujen määrä on laskenut yhdyskuntapalveluksi muuntokelpoisten enintään 8 kk:n ehdottomien, lähinnä varkausrikoksista annettujen, vankeustuomioiden määrän, vähentymisestä johtuen. Ehdonalaisessa vapaudessa olevien määrä on puolestaan vähentynyt mm. jäännösrangaistuksen täytäntöönpanosta ja valvontaan asettamisesta voimaan tulleiden uusien säädösten johdosta.

Tilastoista käy ilmi myös, että viime vuoden naisvankien päivittäinen keskimäärä kasvoi 246:een (232), kun miesvankien määrä aleni 3246:een (3294). Myös ulkomaalaisia vankeja oli nyt selvästi enemmän kuin viime vuonna eli keskimäärin 370 (325).

Lisätietoja:
pääjohtaja Esa Vesterbacka, puh. 010 36 88400
erikoistutkija Marja-Liisa Muiluvuori, puh. 010 36 88571
erikoissuunnittelija Annamari Räisänen, puh. 010 36 88530
ja erikoissuunnittelija Raino Lavikkala, puh. 010 36 88509.