Naarajärven vankilassa kokeillaan rattijuopoille pakollista päihteidenkäytön lopettamisohjelmaa

Julkaistu 11.1.2010

Törkeästä rattijuopumuksesta tuomituille kansainvälisestikin uudenlaisesta pakollisesta päihteidenkäytön lopettamisohjelmasta on Naarajärven vankilassa saatu ensimmäiset kokemukset. Viime kesänä ohjelman aikana on ollut selkeästi havaittavissa siihen osallistuneiden motivoituminen omaan päihteidenkäytön vähentämiseen tai lopettamiseen. "Selvä kaista" –ohjelman on tähän mennessä käynyt läpi 35 vankia.

– Osallistujien kohdalla on ollut nähtävissä asennemuutos positiiviseen suuntaan. Ohjelman päätavoitteena on rattijuoppovankien päihteidenkäytön lopettaminen, sillä näkemyksemme mukaan tälle kohderyhmälle ns. vastuullinen kohtuukäyttö ei ole mahdollista, sanoo Naarajärven vankilan apulaisjohtaja Mikko Sarvela yhteistyössä Myllyhoitoyhdistyksen kanssa toteutettavasta projektista.

Kahdeksanviikkoiseen ohjelmaan osallistuminen ei ole Naarajärvellä vangille vapaaehtoista eikä osallistujan motivaatiotasolla ole ohjelmaa aloitettaessa merkitystä. Se on suunnattu korkean uusimisriskin omaaville rattijuopoille. Vangit voivat aloittaa ohjelman non-stop -periaatteella

Edellytyksenä ohjelmaan sijoittamiseen ovat lukuisat rattijuopumustuomiot. Lähes aina kyseessä ovat tuomiot törkeästä yli 1,2 ‰:n rattijuopumuksesta. Yksittäinen tuomio koostuu yleensä 2-3 törkeästä rattijuopumustuomiosta.

Tuomioiden pituudet ovat yleensä noin 2-4 kk. Alla yleensä lukuisia aikaisempia vankilakausia, jopa 2-16 kertaan. Keski-ikä on 35 v, osallistujien iän vaihdellessa 22 – 69 v. Heille tyypillistä on vapaudessa erittäin runsas päihteidenkäyttö ja se, että hoidot eivät tavoita heitä vapaudessa.

– Tällaiselle projektille on olemassa todellinen sosiaalinen tilaus. Esimerkiksi marraskuussa julkistetun Taloustutkimuksen Väli-Suomen sanomalehtien Sunnuntaisuomalaiselle tekemän mielipidemittauksen mukaan yli puolet kyselyyn vastanneesta 1000:sta suomalaisesta kannattaa rattijuoppojen pakkohoitoa, ja suurin osa toimittaisi rattijuopot vieroitukseen vaikka väkisin, sanoo Sarvela.

Selvä kaista –projekti toteutetaan vuosina 2009 – 2011 yhteistyössä Myllyhoitoyhdistys Ry:n ammattilaisten kanssa. Myllyhoitoyhdistys vastaa projektin sisällöstä, hallinnoinnista, organisoinnista sekä käytännön toteutuksesta. Yhteisenä tavoitteena on saattaa kolmivuotisen projektin tulokset myös muiden vankiloiden käyttöön.

Raha-automaattiyhdistys RAY tukee Selvä kaista -projektia sen kolmivuotiskauden aikana yhteensä 450 000 eurolla, mikä kattaa noin 80 prosenttia projektin rahoituksesta. Lopuista kustannuksista vastaa Naarajärven vankila.

Lisätietoja:
Apulaisjohtaja Mikko Sarvela, Naarajärven vankila, puh. 050 383 2602, mikko.sarvela@om.fi

Klinikan johtaja Jouni Lehto, Myllyhoitoyhdistys ry / Päijät-Hämeen Myllyhoitoklinikka, puh. 045 130 8799, jouni.lehto@myllyhoito.fi