Yhdyskuntaseuraamuksia koskevien lausuntopyyntöjen toimittaminen Rikosseuraamuslaitoksen arviointikeskuksille 1.5.2010 alkaen

Julkaistu 15.4.2010

Rikosseuraamusalan organisaatio on uudistunut 1.1.2010 lukien (L rikosseuraamuslaitoksesta 953/2009).

Rikosseuraamuslaitoksen organisaatio koostuu Helsingissä toimivasta keskushallintoyksiköstä ja kolmesta rikosseuraamusalueesta:

  • Etelä-Suomen rikosseuraamusalue
  • Länsi-Suomen rikosseuraamusalue
  • Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalue

Kullakin rikosseuraamusalueella toimii vankiloita, yhdyskuntaseuraamustoimistoja ja arviointikeskus. Se vastaa vankilaan tulevien arvioinnista ja sijoittamisesta sekä yhdyskuntaseuraamuksia koskevista selvityksistä ja lausunnoista. Näitä ovat

  • Yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvitys
  • Nuorisorangaistuksen toimeenpanosuunnitelma
  • Nuoria rikoksentekijöitä koskeva henkilötutkinta (1.10.2010 alkaen seuraamusselvitys)
(alle 18-vuotiaiden henkilötutkinnat tekee 30.9.2010 saakka sosiaaliviranomainen)

Arviointikeskukset aloittavat yhdyskuntaseuraamuksia koskevien selvitysten osalta työnsä 1.5.2010 lukien. Siitä alkaen yhdyskuntaseuraamuksia koskevat selvityspyynnöt tulee osoittaa sille arviointikeskukselle, jonka toimialueella sijaitsevassa kunnassa rikoksesta epäilty osoitetiedon perusteella asuu.


Selvityspyynnöt pyydetään toimittamaan ensisijaisesti arviointikeskusten sähköpostiosoitteisiin. Samalla pyydetään jättämään selvityksen tekemiseen vähintään 30 päivän työaika.

Tiedotetta koskevat tiedustelut: tkl.rise(at)om.fi


Arviointikeskusten yhteystiedot:

1) Rikosseuraamuslaitoksen Etelä-Suomen alueen arviointikeskus
yhdyskuntaseuraamuksia koskevien lausuntopyyntöjen osalta

sähköposti: arke.esra(at)om.fi
postiosoite: PL 135 00531 Helsinki
katuosoite: Siltasaarenkatu 12 D, 00530 Helsinki
puhelin: 050- 597 9476 (vaihde)
faxi: 010-36 80009

2) Rikosseuraamuslaitoksen Länsi-Suomen alueen arviointikeskus

sähköposti: arke.lsra(at)om.fi
postiosoite: PL 50 20251 Turku
katuosoite: Matilda Wreden katu 1, 20380 Turku
puhelin: 010 36 84500 (vaihde)
faxi: 010 36 84360

3) Rikosseuraamuslaitoksen Itä- ja Pohjois-Suomen alueen arviointikeskus

sähköposti: arke.ipra(at)om.fi
postiosoite: PL 324 70101 Kuopio
katuosoite: Vankilakatu 3, 70100 Kuopio
puhelin: 010 368 7000
faxi: 010 368 7779