Rikosseuraamusalan vuosikertomus 2009 - Mittava uudistushanke rikosseuraamusalalla päätökseen

Julkaistu 23.6.2010

Vuosi 2009 oli valmistautumista uuteen organisaation: vuoden 2010 alussa toimintansa aloitti Rikosseuraamuslaitos, joka muodostuu entisistä Rikosseuraamusvirastosta, Kriminaalihuoltolaitoksesta ja Vankeinhoitolaitoksesta.

Uusi organisaatio edellytti uusia rakenteita. Maahan muodostettiin kolme rikosseuraamusaluetta väestökehityksen ja vankimäärän mukaan. Kullakin alueella toimii vankiloita, yhdyskuntaseuraamustoimistoja sekä arviointikeskus. Hallinnolliset tukitoiminnot keskitettiin kolmeen aluekeskukseen. Vankien terveydenhuollosta vastaa edelleen valtakunnallinen terveydenhuoltoyksikkö.

Uudistuksen tavoitteena on siirtyä kohti avoimempaa rangaistusten täytäntöönpanoa. Käytännössä tämä tarkoittaa yhdyskuntaseuraamusten ja avovankiloiden käytön lisäämistä sekä hallitun ja vaiheittaisen vapauttamisen toteuttamista. Painopisteen siirto suljetuista vankiloista avovankiloihin näkyikin avolaitosvankien päivittäisen keskimäärän nousuna. Rangaistusvangeista avolaitoksissa oli vuonna 2009 keskimäärin päivittäin 32 prosenttia.

Vankiluvussa on ollut pientä laskua jo neljänä vuonna peräkkäin. Vuonna 2009 keskivankiluku oli 3 492, vuonna 2008 se oli 3 526. Laskua oli sekä vankeusvankien että sakkovankien määrässä. Naisvankien määrä kasvoi hieman edellisvuodesta, mutta ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä nousi 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, 325:stä 370:een.

Täytäntöön pantavaksi tulleet yhdyskuntaseuraamukset sekä näiden päivittäiset keskimäärät laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Yhdyskuntaseuraamuksia suoritti päivittäin keskimäärin 4 308 henkilöä, mikä on vajaat 10 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Lasku johtuu ehdonalaisessa vapaudessa olevien valvottavien sekä yhdyskuntapalvelua suorittaneiden määrän vähenemisestä.

Vankiloiden turvallisuustilanne säilyi vakaana. Vaikka avolaitoksiin sijoitettiin edellisvuotta huomattavasti enemmän vankeja, laitosten säilytysvarmuus pysyi hyvänä. Esimerkiksi muurien sisäpuolelta karkasi vain yksi vanki, kun edellisvuonna tällaisia karkaamisia oli kahdeksan.

Toimintakertomusvuonna tehtiin päätökset Pelson vankilan toiminnan supistamisesta ja Konnunsuon vankilan lakkauttamisesta vuoden 2011 loppuun mennessä. Päätökset liittyvät tavoitteeseen lisätä avoseuraamusten käyttöä. Vuosi 2009 merkitsi myös Seutulan työsiirtolana tunnetun Helsingin avovankilan Vantaan osaston toiminnan päättymistä. Laitoksen henkilökunta ja vangit siirtyivät osaksi Keravan vankilaa.

Mittavia peruskorjaus- ja laajennustöitä tehtiin Mikkelin ja Kuopion vankiloissa. Uudisrakentamisen jälkeen Mikkelin vankilan paikkaluku kasvaa 56:sta 135:een vuoden 2012 alkuun mennessä.

Lisätietoja:
Pääjohtaja Esa Vesterbacka, puh. 010 36 88400 (24.6 saakka)
Viestintä, Ulla Vesander, puh. 010 36 88568
Viestintäpäällikkö Usko Määttä, puh.010 36 88570 (29.6 alkaen)

Vuosikertomus luettavissa osoitteessa vuosikertomukset -sivulla .