Vangeilla runsaasti ruumiillisia sairauksia ja mielenterveyden häiriöitä

Julkaistu 16.6.2010

Suomen vankiloissa on psyykkisesti ja fyysisesti hyvin sairaita ihmisiä. Vangeilla on muuhun väestöön verrattuna huomattavasti korkeampi sairastavuus.

Rikosseuraamusasiakkaiden terveys, työkyky ja hoidontarve – projektissa tutkittiin suomalaisten vankien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien ruumiillisia sairauksia ja mielenterveyden häiriöitä sekä hoidontarvetta ja työkyvyn alenemaa. Kenttätutkimus toteutettiin lokakuun 2005 ja helmikuun 2007 välisenä aikana. Tutkittavana oli 600 vankia ja 100 yhdyskuntapalvelua suorittavaa. Vastaavantyyppinen vankien terveystutkimus tehtiin yli 20 vuotta sitten. Yhdyskuntaseuraamusta suorittavien terveyttä ei ole aiemmin tutkittu.

Tutkituilla todettiin runsaasti ruumiillisia sairauksia ja mielenterveyden häiriöitä ja niistä johtuvaa hoidon tarvetta. Elämänaikainen päihderiippuvuus todettiin neljällä viidesosalla, alkoholiriippuvuus kahdella kolmasosalla ja amfetamiiniriippuvuus kahdella viidesosalla. Myös persoonallisuushäiriöt olivat yleisiä, tällaisen diagnoosin sai kaksi kolmesta tutkittavasta. Eri mielenterveyden häiriöryhmistä vain mielisairauksien eli psykoosien esiintyvyys ei ollut yleisempää kuin muulla väestöllä. Erilaisia ruumiillisia sairauksia oli runsaasti vaikka tutkittavien keski-ikä oli alle 40 vuotta. Vain puolet tutkituista oli täysin työkykyisiä, lähes viidennes työkyvyttömiä. Naisvangit olivat sairaampia kuin miesvangit, ja kaikkein huonoin terveydentila oli sakkovangeilla. Yhdyskuntaseuraamusrangaistusta suorittavien terveydentila oli parempi kuin vankien.

Verrattuna aiempaan vankien terveystutkimukseen voidaan arvioida, että mielenterveyden häiriöt ja erityisesti päihderiippuvuus ovat lisääntyneet. Myönteistä on, ettei työkyvyttömien vankien osuus ole lisääntynyt.

Tuloksista on hyötyä Rikosseuraamuslaitoksen terveydenhuollon kehittämisessä. Pitkäjänteisen ja tehokkaan vankien hoito- ja kuntoutusohjelman toteuttaminen edellyttää ajantasaista tietoa vankien sairauksista ja hoidon tarpeesta. Tulokset osoittavat, miten tärkeää on parantaa hoidon jatkuvuutta vapautumisen jälkeen. Suuri osa vankeustuomioista on lyhyitä eikä pitkäjänteiseen kuntoutukseen ole yleensä mahdollisuuksia vankeusaikana. Tietoa tarvitsevat myös vankiloiden työntekijät, sillä vankien päihdeongelmat ja mielenterveyden häiriöt lisäävät työn kuormittavuutta ja vaikuttavat työturvallisuuteen.

Raportissa on kuvattu vain keskeisiä perustuloksia. Hankkeessa on valmisteilla useita väitöskirjatöitä, jotka käsittelevät mm. mielenterveyden häiriöitä, nais- ja sakkovankien terveydentilaa sekä ADHD-piirteiden esiintymistä vangeilla. Niistä raportoidaan myöhemmin.

Tutkimuksen johtajana toimii sosiaalipsykiatrian professori Matti Joukamaa Tampereen yliopistosta.

Lisätietoja: Matti Joukamaa, puh. 040-5131208

Julkaisu on luettavissa Rikosseuraamuslaitoksen julkaisusarjan sivulla .