Seuraamusselvitys kaikille nuorille rikoksesta epäillyille - ehdolliseen vankeuteen tuomittujen valvonta muuttuu

Julkaistu 4.11.2010

Nuoren rikoksesta epäillyn asemaan ja nuoren ehdolliseen vankeuteen tuomitun valvontaan tulee ensi vuoden alusta parannuksia.

Poliisin on uuden lain mukaan ilmoitettava 15-20 -vuotiaan nuoren rikoksesta 14 vuorokauden kuluessa syyttäjälle, sosiaaliviranomaiselle ja Rikosseuraamuslaitokselle. Tiedon saatuaan syyttäjän on puolestaan 14 vuorokauden kuluessa pyydettävä Rikosseuraamuslaitosta laatimaan seuraamusselvitys, jos rikoksesta on nuorelle odotettavissa ankarampi rangaistus kuin sakkoa.

Rikosseuraamuslaitoksen on 30 vuorokauden kuluessa arvioitava, miten seuraamusvalinnalla ja seuraamuksen täytäntöönpanolla voidaan edistää nuoren rikoksesta epäillyn sosiaalista selviytymistä ja estää hänen syyllistymistään rikoksiin. Tähän saakka henkilötutkinnan ovat 15-17 –vuotiaista tehneet sosiaaliviranomaiset ja yli 18-vuotiaista Rikosseuraamuslaitos.

– Uudessa laissa nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisen tarkoituksena on kartoittaa nuoren sosiaalista tilannetta ja rikokseen syyllistymiseen vaikuttaneita syitä sekä arvioida rikokseen syyllistymisen riskiä ja edellytyksiä tukea nuorta elämään rikoksetonta elämää, sanoo eritysasiantuntija Tiina Vogt-Airaksinen Rikosseuraamuslaitoksesta.

Selvitykseen Rikosseuraamuslaitos hankkii ja kokoaa yhteistyössä sosiaaliviranomaisen kanssa tietoja nuoren rikoksesta epäillyn elinolosuhteista, erityisesti päihteiden käytöstä, päihdekuntoutuksesta, mielenterveydestä ja mielenterveyspalvelujen käytöstä, muiden palveluiden ja tukitoimien tarpeesta sekä muista olennaisesti hänen sosiaaliseen tilanteeseensa liittyvistä seikoista.

Seuraamusselvitys sisältää myös nuoren rikoksesta epäillyn sosiaalista tilannetta koskevat tiedot. Uusi laki tulee lisäämään Rikosseuraamuslaitoksen arviointikeskusten ja yhdyskuntaseuraamustoimistojen tuomioistuimille laatimien lausuntojen määrää useilla sadoilla vuodessa viime vuoden lähes 1900:sta.

Ehdollisesti rangaistujen valvonta-aika lyhenee, mutta valvonta tiivistyy

Ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta-aika on jatkossa kaikille vuosi ja kolme kuukautta nykyisen 1-3 vuoden sijasta. Laki edellyttää aina myös valvontasuunnitelman laatimista. Valvontatapaamisiin tulee päihteettömyysvelvoite, minkä toteamiseksi tarvittaessa puhalluttaminen, virtsa- ja sylkitestit, jopa verinäyte, ovat mahdollisia.

– Uuden lain avulla saadaan nuorelle vahvempi velvoite osallistua valvontasuunnitelman mukaisiin toimiin, ja aiempaa jämäkämmät työkalut valvontaan. Siihen tulee myös mahdollisuus poliisin noutoon, jos tuomittu välttelee tapaamista. Velvollisuuksien rikkomisesta seuraa myös sanktioita suullisesta huomautuksesta aina valvonta-ajan pidentämismahdollisuuteen saakka, sanoo Vogt-Airaksinen.

Koko viime vuonna ehdolliseen rangaistukseen tuomituista määrättiin valvontaan 705 nuorta. Tämän vuoden puolivuotistieto on nuorten valvottavien osalta 331.

Nuorisorangaistus

Nuoren erityistilanteen huomioimiseksi Suomessa on alle 18-vuotiaille käytössä myös nuorisorangaistus. Siihen tuomitaan 15-17 -vuotias, jolle sakko katsotaan riittämättömäksi ja ehdoton rangaistus liian ankaraksi. Nuorisorangaistuksen käyttö on kuitenkin toistaiseksi ollut vähäistä. Tänä vuonna nuorisorangaistuksen käyttö on kuitenkin selvästi virkistynyt, ja lakimuutosten uskotaan lisäävän myös nuorisorangaistukseen tuomitsemista.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Tiina Vogt-Airaksinen, p. 010 36 88508