Ilmoitus rikosseuraamusalaa koskevista tutkimus- ja kehittämismäärärahoista

Julkaistu 30.12.2010

Rikosseuraamusalalla strategisena tavoitteena on vähentää vankien määrää ja uusintarikollisuutta sekä siirtyä suljetun vankeuden käytöstä kohti avoseuraamuksia. Toiminnan painopistettä siirretään laitosseuraamuksista yhdyskuntaseuraamuksiin ja suljetuista laitoksista avolaitoksiin sekä lisätään valvotun koevapauden käyttöä. Lähityön osuutta laitosten toiminnassa lisätään.

Rikosseuraamusalalla kehitetään menetelmiä rangaistusten täytäntöönpanon vaikuttavuuden arvioimiseksi. Lähivuosina tullaan kiinnittämään erityistä huomiota vuonna 2006 voimaan tulleen vankeuslain arviointiin erityisesti vaikuttavuusnäkökulmasta. Vankeuslain arviointia ei kuitenkaan toteuteta nyt haettavaksi julistettavalla rahoituksella, vaan arviointi toteutetaan vasta vuodesta 2012 lähtien.

Vuonna 2011 rahoitetaan erityisesti tutkimus- ja kehittämishankkeita, joissa selvitetään:

  • eri vankiryhmien (tutkintavangit, ulkomaalaiset vangit, naisvangit, pitkäaikaisvangit) määrän kehitykseen ja vankitoimintoihin liittyviä kysymyksiä sekä
  • rangaistuksiin tuomittujen yhteiskuntaan integroitumista.

Rahoitushakemusten tulee olla perillä viimeistään 11.2.2011 Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön kirjaamossa (osoite: PL 319, 00181 Helsinki). Hakemukseen tulee liittää tiedot hankkeen vastaavasta tutkijasta ja hänen pätevyydestään sekä tutkimussuunnitelma, josta näkyvät hankkeen tavoitteet, aikataulu, menetelmät, aineistot sekä raportointi. Hakemuksesta tulee selvitä koko hankkeen rahoitussuunnitelma.

Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto tekee hankekohtaiset rahoituspäätökset saatuaan niistä Rikosseuraamuslaitoksen lausunnon. Tarvittaessa hankkeista pyydetään ulkopuolisen arvioitsijan lausunto. Hankkeiden arvioinnissa painotetaan hankkeen yhteiskunnallista merkittävyyttä, saatavan tiedon sovellettavuutta ja hyödyllisyyttä, suunnitelman toteutettavuutta, aineistojen ja menetelmien pätevyyttä sekä suunnitelman läpinäkyvyyttä.

Lisätietoja: erikoissuunnittelija Ilppo Alatalo, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö, puh.050- 5934679 tai 010-3688416, ilppo.alatalo@om.fi, tai neuvotteleva virkamies Aarne Kinnunen, oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto, puh. 09-16068109 tai 050-5911895, aarne.kinnunen@om.fi.