Suomen suurin yhdyskuntaseuraamustoimisto Uudellemaalle

Julkaistu 9.12.2010

Suomen suurin yhdyskuntaseuraamustoimisto perustetaan Uudellemaalle vuoden vaihteessa yhdistämällä entiset Espoon ja Vantaan yhdyskuntaseuraamustoimistot. Uuden toimiston nimeksi tulee Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimisto.

Tulevan Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimiston toimialueeseen kuuluvat kaikki Uudenmaan kunnat lukuun ottamatta Helsingin kaupunkia.

Yhdyskuntaseuraamustoimiston tehtävänä on toimeenpanna yhdyskuntaseuraamuksia ja parantaa yhdyskuntaseuraamuksia suorittavien asiakkaiden valmiuksia rikoksettomaan elämään.

Yhdyskuntaseuraamuksia ovat yhdyskuntapalvelu, ehdonalaisesti vapautuneiden valvonta, ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta ja nuorisorangaistus. Asiakkaiden valmiuksia rikoksettomaan elämään kehitetään henkilökohtaisen tuen, neuvonnan ja ohjelmien avulla.

Uudenmaan toimistossa ohjelmia voidaan järjestää mm. väkivaltarikoksiin ja rattijuopumuksiin syyllistyneille.

Yhdyskuntaseuraamusasiakkaita alueella on päivittäin noin 600. Asiakaskunta jakautuu nuorisorangaistusta lukuun ottamatta lähes tasan kolmen muun seuraamuksen kesken. Nuorisorangaistusta suorittaa vuosittain alueella vain yksittäisiä nuoria.

Uuden toimiston pääpaikat ovat Espoossa ja Vantaalla, sivupiste toimii Porvoossa. Lisäksi toimistolla on useita pienempiä sivutoimipaikkoja ympäri Uuttamaata. Työntekijöitä toimistolla on 30, joista valtaosa rikosseuraamustyöntekijöitä.

Uudenmaan yhdyskuntaseuraamustoimisto kuuluu Etelä-Suomen rikosseuraamusalueeseen. Muut rikosseuraamusalueet Suomessa ovat Länsi ja Itä-Pohjoinen. Alueet kuuluvat Rikosseuraamuslaitokseen, joka on oikeusministeriön alainen organisaatio.

Lisätietoja antaa toimiston johtaja Marko Hernesmaa, puh. 050 403 4066